YANG KERING [Sebagai Frasa]

Jumlah dalam TB : 27 dalam 25 ayat
(dalam OT: 26 dalam 24 ayat)
(dalam NT: 1 dalam 1 ayat)
Keluarga Kata untuk frasa "yang kering" dalam TB (27/1) : yang kekeringan (1x/0x); yang kering (26x/1x);
Hebrew : <03004> 6x; <02724> 4x; <06723> 4x; <03002> 4x; <02720> 2x; <02721> 2x; <06784> 1x; <06710> 1x; <06798> 1x; <03006> 1x;
Greek : <504> 1x;
Toggle Terjemahan
Toggle Definisi
Sembunyikan

IBRANI [Sebagai Frasa]

Strong# / Frek.Definisi & Terjemahan
<03004> 6 (dari 14)
hvby yabbashah
Definisi : --n f (noun feminime)-- 1) dry land, dry ground
<06723> 4 (dari 16)
hyu tsiyah
Definisi : --n f (noun feminime)-- 1) dryness, drought, desert
<03002> 4 (dari 9)
vby yabesh
Definisi : --adj (adjective)-- 1) dry 2) dried
Dalam TB : kering 6, layu kering 2, kurus kering 1
<02724> 4 (dari 8)
hbrx charabah
Definisi : --n f (noun feminime)-- 1) dry land, dry ground
<02721> 2 (dari 16)
brx choreb
Definisi : --n m (noun masculine)-- 1) dryness, desolation, drought, heat 1a) dryness 1b) drought 1c) parching heat
Dalam TB : panas terik 4, kering 3, panas 2, demam 1, Pedang 1, keruntuhan 1, runtuh 1, kekeringan 1
<02720> 2 (dari 9)
brx chareb
Definisi : --adj (adjective)-- 1) waste, desolate, dry
Dalam TB : reruntuhan 4, kering 3, runtuh 2
<06784> 1 (dari 1)
qmu tsamaq
Definisi : --v (verb)-- 1) to dry, dry up, shrivel 1a) (Qal) to shrivel (of women's breasts)
Dalam TB : kering 1
<06798> 1 (dari 1)
Mnu tsanam
Definisi : --v (verb)-- 1) (Qal) to dry up, harden, wither
Dalam TB : kering 1
<03006> 1 (dari 2)
tvby yabbesheth
Definisi : --n f (noun feminime)-- 1) dry land
Dalam TB : darat 1, kering 1
<06710> 1 (dari 1)
hxuxu tsachtsachah
Definisi : --n f (noun feminime)-- 1) scorched region, parched land
Dalam TB : tanah yang kering 1
Toggle Terjemahan
Toggle Definisi
Sembunyikan

YUNANI [Sebagai Frasa]

Strong# / Frek.Definisi & Terjemahan
<504> 1 (dari 4)
anudrov anudros
Definisi : --adj (adjective)-- 1) without water
Dalam TB : yang tandus 2, berair 1, yang kering 1
Sembunyikan

Konkordansi PL [Sebagai Frasa]

hsbyh <03004> Kej 1:9 ... tempat, sehingga kelihatan yang kering ." Dan jadilah demikian.
hsbyl <03004> Kej 1:10 Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air ...
twmnu <06798> Kej 41:23 ... juga tumbuh tujuh bulir yang kering , kurus dan layu oleh angin ...
hsbyh <03004> Kel 4:9 ... harus kaucurahkan di tanah yang kering , lalu air yang kauambil itu ...
tsbyb <03006> Kel 4:9 ... akan menjadi darah di tanah yang kering itu."
hbrxw <02720> Im 7:10 ... diolah dengan minyak atau yang kering adalah bagi semua anak-anak ...
Mysbyw <03002> Bil 6:3 ... baik yang segar maupun yang kering .
hbrxb <02724> Yos 3:17 ... itu tetap berdiri di tanah yang kering , di tengah-tengah sungai ...
hbrxb <02724> Yos 3:17 ... Israel menyeberang di tanah yang kering , sampai seluruh bangsa itu ...
hbrxh <02724> Yos 4:18 ... imam itu dijejakkan di tanah yang kering , maka berbaliklah air sungai ...
hsbyb <03004> Yos 4:22 ... sungai Yordan ini di tanah yang kering !--
brx <02721> Hak 6:39 ... guntingan bulu itu: sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu, dan ...
brx <02721> Hak 6:40 ... hanya guntingan bulu itu yang kering , dan di atas seluruh tanah itu ...
hbrxb <02724> 2Raj 2:8 ... dengan berjalan di tanah yang kering .
hsbyb <03004> Neh 9:11 ... menyeberang melalui tempat yang kering di tengah-tengah laut. Tetapi ...
sby <03002> Ayb 13:25 ... angin, dan mengejar jerami yang kering ?
hyu <06723> Ayb 30:3 ... kelaparan, mengerumit tanah yang kering , belukar di gurun dan padang ...
hyu <06723> Mzm 63:1 ... kepada-Mu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair.
hbrx <02720> Ams 17:1 Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketenteraman, ...
hsby <03004> Yes 44:3 ... hujan lebat ke atas tempat yang kering . Aku akan mencurahkan Roh-Ku ...
sby <03002> Yes 56:3 ... "Sesungguhnya, aku ini pohon yang kering ."
twxuxub <06710> Yes 58:11 ... memuaskan hatimu di tanah yang kering , dan akan membaharui ...
hyu <06723> Yer 51:43 ... tempat tandus, menjadi negeri yang kering dan padang belantara, negeri ...
hyu <06723> Yeh 19:13 ... di padang gurun, di tanah yang kering dan haus akan air.
twsbyh <03002> Yeh 37:4 ... kepadanya: Hai tulang-tulang yang kering , dengarlah firman TUHAN!
Myqmu <06784> Hos 9:14 ... yang mandul dan buah dada yang kering .
Sembunyikan

Konkordansi PB [Sebagai Frasa]

anudroi <504> 2Ptr 2:17 ... itu adalah seperti mata air yang kering , seperti kabut yang dihalaukan ...


TIP #09: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab dan catatan hanya seukuran layar atau memanjang. [SEMUA]
dibuat dalam 0.10 detik
dipersembahkan oleh YLSA