SEORANG MURID [Sebagai Frasa]

Jumlah dalam TB : 10 dalam 9 ayat
(dalam OT: 2 dalam 1 ayat)
(dalam NT: 8 dalam 8 ayat)
Keluarga Kata untuk frasa "seorang murid" dalam TB (2/19) : seorang murid (2x/0x); orang murid (0x/1x); orang murid-Nya (0x/6x); orang muridnya (0x/1x); Seorang murid (0x/8x); seorang murid-Nya (0x/3x);
Hebrew : <03928> 2x;
Greek : <3101> 5x; <3101 5100> 1x; <5100 3101> 1x; <5100 3102> 1x;
Toggle Terjemahan
Toggle Definisi
Sembunyikan

IBRANI [Sebagai Frasa]

Strong# / Frek.Definisi & Terjemahan
<03928> 2 (dari 6)
dwml limmuwd or dml limmud
Definisi : --adj (adjective)-- 1) taught, learned, discipled 1a) taught 1b) accustomed to (something)
Toggle Terjemahan
Toggle Definisi
Sembunyikan

YUNANI [Sebagai Frasa]

Strong# / Frek.Definisi & Terjemahan
<3101> 7 (dari 262)
mayhthv mathetes
Definisi : --n m (noun masculine)-- 1) a learner, pupil, disciple
<5100> 3 (dari 529)
tiv tis
Definisi : --pron (pronoun)-- 1) a certain, a certain one 2) some, some time, a while
<3102> 1 (dari 1)
mayhtria mathetria
Definisi : --n f (noun feminime)-- 1) a female disciple 2) a Christian woman Ac 9:36
Dalam TB : murid perempuan 1
Sembunyikan

Konkordansi PL [Sebagai Frasa]

Mydwml <03928> Yes 50:4 ... memberikan kepadaku lidah seorang murid , supaya dengan perkataan aku ...
Mydwmlk <03928> Yes 50:4 ... untuk mendengar seperti seorang murid .
Sembunyikan

Konkordansi PB [Sebagai Frasa]

mayhthv <3101> Mat 10:24   Seorang murid tidak lebih dari pada ...
mayhth <3101> Mat 10:25 Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti ...
mayhthv <3101> Luk 6:40   Seorang murid tidak lebih dari pada ...
mayhthv <3101> Yoh 18:15 Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid ...
tiv mayhthv <5100 3101> Kis 9:10 Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman ...
mayhthv <3101> Kis 9:26 ... dapat percaya, bahwa ia juga seorang murid .
tiv mayhtria <5100 3102> Kis 9:36 Di Yope ada seorang murid perempuan bernama ...
mayhthv tiv <3101 5100> Kis 16:1 ... dan ke Listra. Di situ ada seorang murid bernama Timotius; ibunya ...


TIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.06 detik
dipersembahkan oleh YLSA