Lihat definisi kata "Tuai" dalam Studi Kata
Daftar Isi
PEDOMAN: Tuai, Menuai
LAMBANG: Tuai, Menuai

Tuai

Tuai, Menuai [pedoman]

 1. 1. Mengumpulkan hasil ladang-ladang.
 2. Mr 4:29
 3. 2. Tidak henti-hentinya.
 4. Kej 8:22
 5. 3. Dinamai sebagai:
  1. 3.1 Beberapa minggu tertentu untuk - .
  2. Yer 5:24
  3. 3.2 Musim menuai.
  4. 2Sam 23:13; Yer 50:16
  5. 3.3 Musim menuai gandum.
  6. 1Sam 12:17
 6. 4. Ladang-ladang sudah menguning dan matang sebelum di - .
 7. Yoh 4:35
 8. 5. Jelai pada hari raya Paskah.
 9. Im 23:6,10; Rut 1:22
 10. 6. Gandum pada hari raya Pentakosta.
 11. Kel 34:22; 1Sam 12:17
 12. 7. Laki-laki dan perempuan bekerja pada musim - .
 13. Rut 2:8,9
 14. 8. Orang-orang yang bekerja dalam - :
  1. 8.1 Pengikat-pengikat.
  2. Kej 37:7; Mazm 129:7
  3. 8.2 Penyabit.
  4. Rut 2:4; Mazm 129:7
  5. 8.3 Diberi makan oleh pemilik ladang pada waktu - .
  6. Rut 2:14
  7. 8.4 Disebut penuai.
  8. Yes 17:5
  9. 8.5 Disebut penyabit.
  10. Yer 50:16
  11. 8.6 Disebut pekerja.
  12. Mat 9:37
  13. 8.7 Menerima upah.
  14. Yoh 4:36
  15. 8.8 Sering ditipu dalam upahnya.
  16. Yak 5:4
 15. 9. Hujan awal dan hujan akhir untuk menyuburkan hasil - .
 16. Yer 5:24; Am 4:7
 17. 10. Perlu kesabaran untuk menantikan - .
 18. Yak 5:7
 19. 11. Tidak boleh mulai sebelum hasil pertama dipersembahkan kepada Allah.
 20. Im 23:10,14
 21. 12. Suatu waktu bersukaria.
 22. Mazm 126:6; Yes 9:2
 23. 13. Pada tahun Yobel tidak dilakukan.
 24. Im 25:11,12
 25. 14. Pada tahun ketujuh tidak dilakukan.
 26. Im 25:5
 27. 15. Hari Sabat harus diperhatikan pada waktu - .
 28. Kel 34:21
 29. 16. Persediaan yang halal bagi orang miskin pada waktu - .
 30. Im 19:9,10; 23:22; Ul 24:19
 31. 17. Gagalnya:
  1. 17.1 Disebabkan oleh kekeringan.
  2. Am 4:7
  3. 17.2 Disebabkan oleh belalang.
  4. Yoel 1:4
  5. 17.3 Kadang-kadang berlangsung beberapa tahun lamanya.
  6. Kej 45:6
  7. 17.4 Menyebabkan dukacita yang sangat.
  8. Yes 16:9; Yoel 1:11
  9. 17.5 Suatu hukuman karena dosa.
  10. Yes 17:10,11
 32. 18. Kemalasan pada waktu - menyebabkan kesusahan.
 33. Ams 10:5
 34. 19. Guruh yang ajaib pada waktu - .
 35. 1Sam 12:17,18
 36. 20. Melukiskan:
  1. 20.1 Masa-masa anugerah.
  2. Yer 8:20
  3. 20.2 Kesudahan alam.
  4. Mat 13:30,39
  5. 20.3 Suatu masa di mana banyak orang bersedia menerima Injil.
  6. Mat 9:37,38; Yoh 4:35
  7. 20.4 Suatu masa hukuman.
  8. Yer 51:33; Hos 6:11
  9. 20.5 Saat murka Tuhan.
  10. Yoel 3:13; Wahy 14:15
  11. 20.6 (Embun pada waktu - ) perlindungan Allah.
  12. Yes 18:4
  13. 20.7 (Dingin pada waktu - ) suatu kabar yang menyegarkan.
  14. Ams 25:13
  15. 20.8 (Hujan pada waktu - ) kehormatan yang diberikan kepada
  16. orang-orang yang bodoh. Ams 26:1

Tuai, Menuai [lambang]

 1. (1) METAFORA dampak kehidupan yang saleh, atau kepahitan akibat kehidupan yang penuh dosa (tergantung konteksnya). Ayb 4:8; Mzm 126:5; Ams 22:8; Yer 12:13; Hos 8:7; 10:12, 13; 1 Kor 9:11; 2 Kor 9:6; Gal 6:7-9.
 2. (2) METAFORA para malaikat yang diutus Allah pada penghakiman akhir. Yes 17:5; Why 14:15, 16.

Lihat definisi kata "Tuai" dalam Studi KataTIP #27: Arahkan mouse pada tautan ayat untuk menampilkan teks ayat dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.06 detik
dipersembahkan oleh YLSA