Daftar Isi
PEDOMAN: Tingkah Laku Kristen

Tingkah Laku Kristen

Tingkah Laku Kristen [pedoman]

 1. 1. Percaya kepada Allah.
 2. Mr 11:22; Yoh 14:11,12
 3. 2. Takut akan Allah.
 4. Pengkh 12:13; 1Pet 2:17
 5. 3. Mengasihi Allah.
 6. Ul 6:5; Mat 22:37
 7. 4. Penurut Allah.
 8. Ef 5:1; 1Pet 1:15,16; Luk 1:16; 1Yoh 5:3
 9. 5. Bersukacita di dalam Tuhan.
 10. Mazm 33:1; Hab 3:18
 11. 6. Percaya kepada Kristus.
 12. Yoh 6:29; 1Yoh 3:23
 13. 7. Mengasihi Kristus.
 14. Yoh 21:15; 1Pet 1:7,8
 15. 8. Menurut teladan Kristus.
 16. Yoh 13:15; 1Pet 2:21,24
 17. 9. Taat kepada Kristus.
 18. Yoh 14:21; 15:14
 19. 10. Hidup:
  1. 10.1 Bagi Kristus.
  2. Rom 14:8; 2Kor 5:15
  3. 10.2 Hidup untuk kebenaran.
  4. Mi 6:8; Rom 6:18; 1Pet 2:24
  5. 10.3 Bijaksana, adil dan beribadah.
  6. Tit 2:12
 20. 11. Berjalan:
  1. 11.1 Dengan sopan.
  2. 1Tes 4:12
  3. 11.2 Sesuai dengan kehendak Allah.
  4. 1Tes 2:12
  5. 11.3 Layak di hadapan Tuhan.
  6. Kol 1:10
  7. 11.4 Dipimpin oleh Roh.
  8. Gal 5:25
  9. 11.5 Menurut Roh.
  10. Rom 8:1
  11. 11.6 Dalam satu hidup yang baru.
  12. Rom 6:4
  13. 11.7 Berpadanan dengan panggilan kita.
  14. Ef 4:1
  15. 11.8 Sebagai orang-orang yang ada di dalam terang.
  16. Ef 5:8
 21. 12. Bersukacita di dalam Yesus Kristus.
 22. Fili 3:1; 4:4
 23. 13. Saling mengasihi.
 24. Yoh 15:12; Rom 12:10; 1Kor 13:1-13; Ef 5:2; Ibr 13:1
 25. 14. Berjuang untuk iman.
 26. Fili 1:27; Yud 1:3
 27. 15. Membuang segala dosa.
 28. 1Kor 5:7; Ibr 12:1
 29. 16. Menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan.
 30. 1Tes 5:22
 31. 17. Menyempurnakan kesucian.
 32. Mat 5:48; 2Kor 7:1; 2Tim 3:17
 33. 18. Membenci kejahatan.
 34. Yud 1:23
 35. 19. Menurutkan keadilan.
 36. Fili 4:8; 1Tes 5:15; 1Tim 6:11
 37. 20. Mengalahkan dunia.
 38. 1Yoh 5:4,5
 39. 21. Menjadi satu perhiasan bagi Injil.
 40. Mat 5:16; Tit 2:10
 41. 22. Menjadi teladan.
 42. 1Tim 4:12; 1Pet 2:12; Tit 2:7
 43. 23. Selalu giat di dalam pekerjaan Tuhan.
 44. 1Kor 15:58; 2Kor 8:7; 1Tes 4:1
 45. 24. Menjauhkan diri dari orang jahat.
 46. Mazm 1:1; 2Tes 3:6
 47. 25. Melatih tubuh.
 48. 1Kor 9:27; Kol 3:5
 49. 26. Mengalahkan sifat-sifat yang lama.
 50. Ef 4:26; Yak 1:19
 51. 27. Menanggung perlakuan yang tidak adil.
 52. Mat 5:39-41; 1Kor 6:7
 53. 28. Mengampuni kesalahan orang.
 54. Mat 6:14; Rom 12:20
 55. 29. Berdamai dengan semua orang.
 56. Rom 12:18; Ibr 12:14
 57. 30. Melawat orang yang ada di dalam kesusahan.
 58. Mat 25:36; Yak 1:27
 59. 31. Melakukan segala sesuatu yang dikehendaki supaya orang lain berbuat
 60. kepada kita.
  Mat 7:12; Luk 6:31
 61. 32. Saling tolong-menolong menanggung beban.
 62. Gal 6:2; 1Tes 5:14
 63. 33. Murah hati kepada orang lain.
 64. Kis 20:35; Rom 12:13
 65. 34. Menghormati orang lain.
 66. Mazm 15:4; Rom 12:10
 67. 35. Memenuhi kewajiban rumah tangga.
 68. Ef 6:1-8; 1Pet 3:1-7
 69. 36. Patuh kepada pemerintah.
 70. Rom 13:1-7
 71. 37. Merasa puas dengan yang ada.
 72. Fili 4:11; Ibr 13:5
 73. 38. Kebahagiaan karena memelihara - .
 74. Mazm 1:1-3; 19:10-12; 50:23; Mat 5:3-12; Yoh 7:17; 15:10TIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.06 detik
dipersembahkan oleh YLSA