Lihat definisi kata "Bahtera" dalam Studi Kata
Daftar Isi
HAAG: Bahtera
KECIL: Bahtera
LAMBANG: Bahtera
BROWNING: BAHTERA
ENSIKLOPEDIA: BAHTERA

Bahtera

sebuah perahu besar, didalam mana nabi Nuh dan keluarganya serta binatang-binatang berpasang-pasang tertolong dari air bah. Kej 6;7;8.

Bahtera [haag]

Bahtera. (Bhs. Ibr: peti).

Bahtera Nuh pada waktu --> Air bah (Kej 6:1-9:19). Peti kecil dari batang papirus. Pada peti itu Musa disembunyikan (Kel 2:3,5). 1Petr 3:20-21 adalah ~B pembebas yang melintasi air. Hal itu menjadi lambang pembaptisan.

Bahtera [kecil]

TB- Kapal yang dibuat Nuh untuk meluputkan diri, keluarganya dan binatang-binatang dari air bah (Kej 6:1-8:22).

Bahtera [lambang]

TIPE Tuhan Yesus Kristus, jalan keselamatan satu-satunya dari murka Allah. Kej 6-8; Mat 24:38; Luk 17:26-27; Ibr 11:7; 1 Ptr 3:20.

BAHTERA [browning]

Kata Inggris ark digunakan untuk menerjemahkan dua kata benda Ibrani yang tak Baling berhubungan: bahtera dan Tabut Perjanjian. Bahtera adalah perahu besar dengan tiga ruangan yang di dalamnya *Nub dan *keluarganya serta *binatang-binatang di tampung selama *air bah. *Legenda Kej. 6-9 ini sama dengan, dan barangkali dipengaruhi oleh, kisah kepahlawanan Gilgamesy Babilonia, yang juga menggambarkan perahu yang sangat besar. Kata Ibrani yang sama digunakan untuk keranjang tempat bayi Musa diletakkan (Kel. 2:3). Bahtera ini dirujuk oleh 1Ptr. 3:20-21 dalam konteks *baptisan Kristen, yang juga menyelamatkan melalui air.

BAHTERA [ensiklopedia]

Bahtera Nuh, Ibrani teva, mungkin dari bh Mesir dh'.t, artinya peti; dalam PB kibotos, artinya kotak, peti. Bahtera itu merupakan tempat penyimpanan yg terapung, ukurannya ki 150 x 25 x 15 m (bila ukuran 'hasta' ialah 0,5 m); lih Kej 6:15. Batang tubuhnya terbuat dari kayu gofir, diikat bersama dan di dempul dengan bulu-bulu, lalu seluruhnya ditutupi dengan aspal. Kata-kata dalam 6:16 dapat dimengerti sebagai 'bertingkat bawah, tengah dan atas' (TBI), tapi dapat juga diartikan untuk menunjukkan tiga lapisan kayu yg diletakkan secara bersilang, suatu tafsiran yg cocok bagi suatu bahtera yg dibuat dari kayu, bulu-bulu dan aspal. Bahtera itu mempunyai pintu di lambungnya (petakh) dan sebuah tsohar (6:16); kata ini tidak diketahui artinya; TBI menafsirkannya sebagai 'atap', tapi artinya yg lebih mungkin ialah 'sebuah lubang untuk cahaya', yg mengelilingi bahtera itu di bawah atap.

KEPUSTAKAAN. A Heidel, The Gilgamesh Epic and Old Testament Parallels, 1949, hlm 232-237; E Ullendorff, VT4, 1954, hlm 95-96. TCM/WBS


Lihat definisi kata "Bahtera" dalam Studi KataTIP #23: Gunakan Studi Kamus dengan menggunakan indeks kata atau kotak pencarian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.06 detik
dipersembahkan oleh YLSA