: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Avith | Avva | Avvim | Avvites | Awan | Awan Kemuliaan | Awit | Ayalon | Ayam | Ayan | Ayyah
Daftar Isi
PEDOMAN: Awan Kemuliaan

Awan Kemuliaan

Awan Kemuliaan [pedoman]

 1. 1. Dinyatakan untuk pertama kalinya.
 2. Kel 13:20,21
 3. 2. Dinamakan:
  1. 2.1 Awan.
  2. Kel 34:5
  3. 2.2 Tiang awan dan tiang api.
  4. Kel 13:22
  5. 2.3 Tiang awan.
  6. Kel 33:9,10
  7. 2.4 Awan Tuhan.
  8. Bil 10:34
  9. 2.5 Hadirat Allah.
  10. Kel 33:14,15
  11. 2.6 Kemuliaan Tuhan dalam - .
  12. Kel 16:10; 40:35
  13. 2.7 Tuhan turun dalam - .
  14. Kel 34:5; Bil 11:25
  15. 2.8 Allah berfirman dari dalam - .
  16. Kel 24:16; Mazm 99:7
 4. 3. Dimaksud untuk:
  1. 3.1 Mengatur perjalanan bangsa Israel.
  2. Kel 40:36,37; Bil 9:17-23
  3. 3.2 Menuntun bani Israel.
  4. Kel 13:21; Neh 9:19
  5. 3.3 Menerangi bani Israel.
  6. Mazm 78:14; 105:39
  7. 3.4 Membela bani Israel.
  8. Kel 14:19; Mazm 105:39
  9. 3.5 Menutupi Kemah Pertemuan.
  10. Kel 40:34; Bil 9:15
 5. 4. Menimbulkan kegelapan bagi musuh bani Israel.
 6. Kel 14:20
 7. 5. Menyatakan hadirat Allah di atas tutup pendamaian.
 8. Im 16:2
 9. 6. Melindungi bani Israel selama perjalanan.
 10. Kel 13:22; 40:38
 11. 7. Dinyatakan di dalam Bait Suci Salomo.
 12. 1Raj 8:10,11; 2Taw 5:13; Yeh 10:4
 13. 8. Nampak secara khusus terutama:
  1. 8.1 Pada waktu bani Israel bersungut-sungut meminta roti.
  2. Kel 16:10
  3. 8.2 Pada waktu Taurat diberikan.
  4. Kel 19:9,16; 24:16-18
  5. 8.3 Pada waktu Harun dan Miryam memberontak.
  6. Bil 12:5
  7. 8.4 Pada waktu bani Israel bersungut-sungut ketika mendengar
  8. laporan dari pengintai-pengintai. Bil 14:10
  9. 8.5 Pada waktu Korah mengadakan perlawanan.
  10. Bil 16:19
  11. 8.6 Pada waktu bani Israel bersungut-sungut atas kematian Korah.
  12. Bil 16:42
  13. 8.7 Pada waktu Kristus dipermuliakan.
  14. Mat 17:5
  15. 8.8 Pada waktu Kristus naik ke sorga.
  16. Kis 1:9
 14. 9. Tuhan kita akan kelihatan pada kedatangan-Nya yang kedua kali di
 15. dalam - .
  Luk 21:27; Kis 1:11
 16. 10. Melukiskan:
  1. 10.1 Kemuliaan Kristus.
  2. Wahy 10:1
  3. 10.2 Perlindungan terhadap jemaat.
  4. Yes 4:5TIP #15: Gunakan tautan Nomor Strong untuk mempelajari teks asli Ibrani dan Yunani. [SEMUA]
dibuat dalam 0.06 detik
dipersembahkan oleh YLSA