: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Air Bah | Air Di Bawah | air Meriba | Ajaib | Ajar | Ajar, Pengajaran-Pengajaran Injil | Akad | Akamenides | Akan | Akasia | Akbati Bet Araba

Ajar, Pengajaran-Pengajaran Injil

Ajar, Pengajaran-Pengajaran Injil [pedoman]

 1. 1. Berasal dari Allah.
 2. Yoh 7:16; Kis 13:12
 3. 2. Diajarkan oleh Firman Allah.
 4. 2Tim 3:16
 5. 3. Adalah ibadah.
 6. 1Tim 6:3; Tit 1:1
 7. 4. Percabulan dihukum oleh - .
 8. 1Tim 1:9-11
 9. 5. Mengadakan persekutuan dengan Allah dan Anak-Nya.
 10. 1Yoh 1:3; 2Yoh 1:9
 11. 6. Membawa kepada pengudusan.
 12. Rom 6:17-22; Tit 2:12
 13. 7. Supaya - jangan dihujat orang.
 14. 1Tim 6:1; Tit 2:5
 15. 8. Hamba-hamba Tuhan harus:
  1. 8.1 Bertekun di dalam - .
  2. 1Tim 4:13,16
  3. 8.2 Terdidik - .
  4. 1Tim 4:6
  5. 8.3 Mengerjakan - .
  6. 1Tim 4:16
  7. 8.4 Memberitakan apa yang sesuai dengan - .
  8. Tit 2:1
  9. 8.5 Berpegang pada - dengan sungguh-sungguh.
  10. 2Kor 2:17; Tit 2:7
  11. 8.6 Berpegang dengan teguh pada - .
  12. Tit 1:9
 16. 9. Orang-orang kudus taat dengan segenap hati kepada - .
 17. Rom 6:17
 18. 10. Orang-orang kudus tetap dalam - .
 19. Kis 2:42
 20. 11. Selalu tulus dan setia, supaya memuliakan - .
 21. Tit 2:10
 22. 12. Ketaatan orang-orang kudus menimbulkan pengertian terhadap - .
 23. Yoh 7:17
 24. 13. Orang-orang yang melawan:
  1. 13.1 Adalah bodoh.
  2. 1Tim 6:4
  3. 13.2 Mencari-cari soal.
  4. 1Tim 6:4
  5. 13.3 Adalah sombong.
  6. 1Tim 6:3,4
  7. 13.4 Jangan diterima.
  8. 2Yoh 1:10
  9. 13.5 Harus waspada.
  10. Rom 16:17
 25. 14. Tidak dapat diterima lagi oleh orang fasik.
 26. 2Tim 4:3

Ajar, Pengajaran-Pengajaran Palsu [pedoman]

 1. 1. Merusak iman.
 2. 2Tim 2:18
 3. 2. Allah membenci - .
 4. Wahy 2:6,14,15
 5. 3. Tidak berguna dan sia-sia.
 6. Tit 3:9; Ibr 13:9
 7. 4. Harus dihindari oleh:
  1. 4.1 Hamba-hamba Tuhan.
  2. 1Tim 4:1,6,20
  3. 4.2 Orang-orang kudus.
  4. Ef 4:14; Kol 2:8
  5. 4.3 Semua orang.
  6. Yer 23:16; 29:8,9
 8. 5. Orang-orang fasik mencintai - .
 9. 2Tim 4:3,4
 10. 6. Orang-orang fasik disesatkan oleh - .
 11. 2Tes 2:11
 12. 7. Guru-guru - :
  1. 7.1 Akan bertambah banyak pada akhir zaman.
  2. 1Tim 4:1
  3. 7.2 Akan dinyatakan kepada semua orang.
  4. 2Tim 3:9
  5. 7.3 Harus waspada terhadap - .
  6. Rom 16:17,18
  7. 7.4 Mengajarkan ajaran palsu.
  8. Kis 20:30
  9. 7.5 Menghujat Jalan Kebenaran.
  10. 2Pet 2:2
  11. 7.6 Menyesatkan banyak orang.
  12. Mat 24:5
  13. 7.7 Memutarbalikkan Injil Kristus.
  14. Gal 1:6,7
  15. 7.8 Banyak orang mengikutinya.
  16. 2Pet 2:2
  17. 7.9 Jangan menerima mereka.
  18. 2Yoh 1:10
 13. 8. Guru-guru - dilukiskan sebagai:
  1. 8.1 Ganas.
  2. Kis 20:29
  3. 8.2 Tamak.
  4. Tit 1:11; 2Pet 2:3
  5. 8.3 Curang.
  6. 2Kor 11:13
  7. 8.4 Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji.
  8. 2Tim 3:8
  9. 8.5 Berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa.
  10. 1Tim 6:3,4
 14. 9. Menguji - dengan Firman Tuhan.
 15. Yes 8:19; 1Yoh 4:1
 16. 10. Kutuk pada orang yang mengajarkan - .
 17. Gal 1:8,9
 18. 11. Hukuman bagi orang yang mengajarkan - .
 19. Mi 3:6,7; 2Pet 2:1,3TIP #05: Coba klik dua kali sembarang kata untuk melakukan pencarian instan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.06 detik
dipersembahkan oleh YLSA