Program Bacaan 

Bacaan Alkitab 2 Agustus

<<
>>
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Yesaya 19:1--21:17

Konteks
Ucapan ilahi terhadap Mesir
19:1 Ucapan ilahi w  terhadap Mesir 1 . x  y  Lihat, TUHAN mengendarai awan z  yang cepat dan datang ke Mesir, maka berhala-berhala Mesir gemetar di hadapan-Nya, dan hati orang Mesir, merana hancur a  dalam diri mereka. 19:2 Aku akan menggerakkan orang Mesir melawan orang Mesir, supaya mereka berperang, setiap orang melawan saudaranya, b  dan setiap orang melawan temannya, kota melawan kota, kerajaan melawan kerajaan; c  19:3 semangat orang Mesir menjadi hilang, d  dan rancangannya e  akan Kukacaukan; f  maka mereka akan meminta petunjuk kepada berhala-berhala dan kepada tukang-tukang jampi, kepada arwah dan kepada roh-roh peramal. g  19:4 Aku akan menyerahkan orang Mesir ke dalam tangan seorang tuan yang kejam, dan seorang raja h  yang bengis akan memerintah mereka; demikianlah firman Tuhan, TUHAN semesta alam. 19:5 Air dari sungai Nil akan habis, i  dan sungai itu akan menjadi tohor dan kering, j  19:6 sehingga terusan-terusan akan berbau k  busuk, dan anak-anak sungai Nil akan menjadi dangkal dan tohor, l  gelagah m  dan teberau akan mati rebah. n  19:7 Rumput o  di tepi sungai Nil dan seluruh tanah p  pesemaian pada sungai Nil akan menjadi kering ditiup angin dan tidak ada lagi. q  19:8 Para nelayan r  akan mengaduh dan berkabung, yaitu semua orang yang memancing s  di sungai Nil; semua orang yang menjala di situ akan merana juga. 19:9 Orang-orang yang mengolah lenan t  akan mendapat malu, demikian juga tukang-tukang tenun kain putih. u  19:10 Mereka yang menenun akan remuk hatinya, segala pekerja upahan akan bersedih hati. 19:11 Para pembesar Zoan v  adalah orang-orang bodoh belaka; para penasihat w  Firaun yang paling bijaksana memberi nasihat x  yang dungu. Bagaimanakah kamu dapat berkata kepada Firaun: "Aku ini anak orang-orang bijaksana, y  anak raja-raja zaman purbakala?" 19:12 Di manakah orang-orang bijaksanamu? z  Biarlah mereka mengumumkan kepadamu serta memberitahukan apa yang diputuskan a  TUHAN semesta alam tentang Mesir. 19:13 Para pembesar Zoan b  bertindak tolol, para pembesar Memfis c  sudah teperdaya; para pemuka d  suku-suku mereka telah memusingkan Mesir. 19:14 TUHAN telah mencurahkan di antara mereka suatu roh kekacauan, e  dan mereka memusingkan Mesir dalam segala usahanya, sehingga seperti seorang mabuk yang pusing f  waktu muntah-muntah. 19:15 Dan tidak ada usaha Mesir yang akan berhasil yang dilakukan oleh pemimpin dan pengikut, oleh pemuka dan orang biasa. g  19:16 Pada waktu itu 2  h  orang-orang Mesir akan seperti orang-orang perempuan; i  mereka akan gemetar dan terkejut j  terhadap tangan TUHAN semesta alam yang diacungkan-Nya k  kepada mereka. 19:17 Maka tanah Yehuda akan menimbulkan kegemparan di antara orang Mesir, dan siapapun yang teringat kepadanya akan terkejut l  mendengar keputusan TUHAN semesta alam yang diambil-Nya m  mengenai mereka. 19:18 Pada waktu itu n  akan ada lima kota o  di tanah Mesir yang berbicara bahasa Kanaan dan yang bersumpah p  demi TUHAN semesta alam. Satu di antaranya akan disebutkan Ir-Heres. q  19:19 Pada waktu itu r  akan ada mezbah s  bagi TUHAN di tengah-tengah tanah Mesir t  dan tugu peringatan u  bagi TUHAN pada perbatasannya. 19:20 Itu akan menjadi tanda kesaksian v  bagi TUHAN semesta alam di tanah Mesir: apabila mereka berseru kepada TUHAN oleh karena orang-orang penindas, maka Ia akan mengirim seorang juruselamat w  kepada mereka, yang akan berjuang dan akan melepaskan x  mereka. 19:21 TUHAN akan menyatakan diri kepada orang Mesir, dan orang Mesir akan mengenal y  TUHAN pada waktu itu; mereka akan beribadah z  dengan korban sembelihan dan korban sajian, dan mereka akan bernazar kepada TUHAN serta membayar nazar a  itu. 19:22 TUHAN akan menghajar b  orang Mesir, c  akan menghajar dan menyembuhkan; dan mereka akan berbalik d  kepada TUHAN dan Ia akan mengabulkan doa mereka serta menyembuhkan e  mereka. 19:23 Pada waktu itu f  akan ada jalan g  raya dari Mesir ke Asyur, h  sehingga orang Asyur dapat masuk ke Mesir dan orang Mesir ke Asyur, dan Mesir akan beribadah i  bersama-sama Asyur. 19:24 Pada waktu itu j  Israel akan menjadi yang ketiga di samping Mesir dan di samping Asyur, k  suatu berkat l  di atas bumi, 19:25 yang diberkati m  oleh TUHAN semesta alam dengan berfirman: "Diberkatilah Mesir, umat-Ku, n  dan Asyur, buatan o  tangan-Ku, dan Israel 3 , milik pusaka-Ku. p "
Ucapan ilahi terhadap Mesir dan Etiopia
20:1 Pada tahun ketika panglima q  yang dikirim oleh Sargon, raja Asyur, tiba di Asdod 4  r  lalu memerangi dan merebutnya, 20:2 pada waktu itu berfirmanlah TUHAN melalui Yesaya bin Amos. s  Firman-Nya: "Pergilah dan bukalah kain kabung t  dari pinggangmu dan tanggalkanlah kasut u  dari kakimu," lalu iapun berbuat demikian, maka berjalanlah ia telanjang v  dan tidak berkasut 5 . w  20:3 Berfirmanlah TUHAN: "Seperti hamba-Ku x  Yesaya berjalan telanjang dan tidak berkasut tiga tahun y  lamanya sebagai tanda z  dan alamat 6  a  terhadap Mesir b  dan terhadap Etiopia, c  20:4 demikianlah raja d  Asyur akan menggiring e  orang Mesir sebagai tawanan f  dan orang Etiopia g  sebagai buangan, tua dan muda, telanjang dan tidak berkasut dengan pantatnya kelihatan, h  suatu penghinaan i  bagi Mesir. 20:5 Maka orang akan terkejut dan malu j  karena Etiopia, k  pokok pengharapan l  mereka, dan karena Mesir, m  kebanggaan mereka. 20:6 Dan penduduk tanah pesisir ini akan berkata pada waktu itu: n  Lihat, beginilah nasib o  orang-orang yang kami harapkan, p  kepada siapa kami melarikan diri minta pertolongan q  supaya diselamatkan dari raja Asyur. Bagaimana mungkin kami terluput? r "
Ucapan ilahi terhadap Babel
21:1 Ucapan ilahi s  terhadap "padang gurun t  di tepi laut 7 ". Seperti puting beliung u  mendesing lewat di Tanah Negeb, v  demikianlah datangnya dari padang gurun, dari negeri yang dahsyat. 21:2 Suatu penglihatan yang kejam w  telah diberitakan kepadaku: "Penggarong menggarong, x  perusak merusak! Majulah, hai Elam 8 , y  kepunglah, hai Madai! z  Aku hentikan semua keluh yang ditimbulkannya." 21:3 Sebab itu pinggangku amat sakit, a  sakit mulas menimpa aku seperti sakit mulas perempuan yang melahirkan; b  aku terbungkuk-bungkuk, tidak mendengar lagi, aku terkejut, c  tidak melihat lagi. 21:4 Hatiku d  gelisah, kekejutan meliputi e  aku, malam hari yang selalu kurindukan itu sekarang menggentarkan f  aku. 21:5 Orang sibuk menyajikan hidangan, mengatur tempat-tempat duduk, makan, minum g ...Tiba-tiba kedengaran: "Hai para panglima! Siaplah tempur, minyakilah perisai! h " 21:6 Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku: "Pergilah, tempatkanlah seorang peninjau, i  apa yang dilihatnya haruslah diberitahukannya. 21:7 Apabila dilihatnya pasukan, j  pasang-pasangan orang berkuda, pasukan keledai, pasukan unta, k  maka haruslah diperhatikannya sungguh-sungguh, dengan penuh perhatian." 21:8 Kemudian berserulah orang yang melihat l  itu: "Di tempat peninjauan, ya tuanku, aku berdiri senantiasa sehari suntuk, dan di tempat pengawalanku aku terpancang setiap malam." 21:9 Lihat, itu sudah datang sepasukan orang, m  pasang-pasangan orang berkuda! Lalu berserulah ia, katanya: "Sudah jatuh, n  sudah jatuh Babel 9 , o  dan segala patung berhalanya p  telah diremukkan dan bertaburan q  di tanah." 21:10 Hai bangsaku yang telah dipijak-pijak dan diinjak-injak! r  Apa yang kudengar dari TUHAN semesta alam, Allah Israel, telah kuberitahukan kepadamu.
Ucapan ilahi terhadap Duma
21:11 Ucapan ilahi terhadap Duma 10 . s  Ada seorang berseru kepadaku dari Seir: t  "Hai pengawal, masih lama malam ini? Hai pengawal, masih lama malam ini?" 21:12 Pengawal itu berkata: "Pagi akan datang, tetapi malam juga. Jika kamu mau bertanya, datanglah bertanya sekali lagi!"
Ucapan ilahi terhadap Arabia
21:13 Ucapan ilahi u  terhadap Arabia 11 . v  Di belukar di Arabia kamu akan bermalam, hai kafilah-kafilah orang Dedan! w  21:14 Hai penduduk tanah Tema, x  keluarlah, bawalah air kepada orang yang haus, pergilah, sambutlah orang pelarian dengan roti! 21:15 Sebab mereka melarikan y  diri terhadap pedang, z  ya terhadap pedang yang terhunus, terhadap busur yang dilentur, dan terhadap kehebatan peperangan. 21:16 Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku: "Dalam setahun lagi, menurut masa kerja a  prajurit upahan, maka segala kemuliaan b  Kedar c  akan habis. 21:17 Dan dari pemanah-pemanah yang gagah perkasa dari bani Kedar, akan tinggal sejumlah kecil d  saja, sebab TUHAN, Allah Israel, telah mengatakannya. e "
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[19:1]  1 Full Life : MESIR.

Nas : Yes 19:1-15

Yesaya menubuatkan hukuman Allah atas Mesir; oleh karena itu, tidak ada gunanya Yehuda bersekutu diri dengan Mesir melawan serbuan Asyur.

[19:16]  2 Full Life : PADA WAKTU ITU.

Nas : Yes 19:16-25

Yesaya memberi empat nubuat yang akan digenapi "pada waktu itu".

  1. 1) Orang Mesir akan takut kepada orang Yehuda ketika mereka menyadari bahwa hukuman mereka berasal dari Allah (ayat Yes 19:16-17).
  2. 2) Setelah masa penderitaan, kota-kota di Mesir akan menyembah Tuhan, dan mezbah-mezbah akan didirikan bagi Dia (ayat Yes 19:18-19).
  3. 3) Orang Mesir akan berseru kepada Allah, yang akan mengutus seorang penyelamat kepada mereka, dan banyak akan berbalik kepada Tuhan (ayat Yes 19:20-22).
  4. 4) Mesir, Asyur, dan Israel akan menyembah Tuhan bersama (ayat Yes 19:23-25). Sekalipun "waktu itu" di sini tidak disebutkan dengan jelas saatnya, ayat lainnya mengemukakan bahwa frasa ini mengacu kepada aneka peristiwa akhir zaman yang berhubungan dengan masa kesengsaraan (bd. pasal Wahy 4:1-19:21) dan pemerintahan Kristus seribu tahun (bd. pasal Wahy 20:1-15).

[19:25]  3 Full Life : DIBERKATILAH MESIR ... ASYUR ... ISRAEL.

Nas : Yes 19:25

Kenyataan ini akan tergenapi sepenuhnya pada akhir zaman ketika semua bangsa di dunia akan diberkati (Kej 12:3) sementara masa pemerintahan adil dari Mesias, Yesus Kristus (bd. Yes 2:2-4; 11:1-10). Pada suatu hari Allah Israel akan menjadi Allah orang Arab, Yahudi, dan semua bangsa dan negara.

[20:1]  4 Full Life : ASDOD.

Nas : Yes 20:1

Serangan terhadap kota Filistin ini mungkin terjadi pada tahun 711 SM.

[20:2]  5 Full Life : TELANJANG DAN TIDAK BERKASUT.

Nas : Yes 20:2

Yesaya diperintahkan untuk tampil tanpa pakaian luar selama tiga tahun selaku sebuah tanda atau perumpamaan tentang apa yang akan terjadi pada Mesir dan Etiopia ketika Asyur menawan mereka. Pesan ini bertujuan memperingatkan Yehuda untuk tidak mengandalkan persekutuan dengan Mesir, tetapi sebaliknya memandang kepada Tuhan Allah mereka. Yesaya mungkin tidak telanjang bulat

(lihat cat. --> 2Sam 6:20),

[atau ref. 2Sam 6:20]

tetapi hanya memakai cawat; mungkin dia merendahkan diri seperti itu untuk beberapa waktu saja setiap hari.

[20:3]  6 Full Life : SEBAGAI TANDA DAN ALAMAT.

Nas : Yes 20:3

Yesaya menaati Allah sekalipun itu berarti mempermalukan diri selama tiga tahun. Jikalau ketaatan kita kepada Allah dan pemisahan kita dari cara-cara fasik adalah sebagaimana seharusnya, maka kita juga kadangkala akan mengalami celaan, malu, dan kehinaan. Kebenaran dan penganiayaan sering kali berjalan bersama

(lihat cat. --> Mat 5:10).

[atau ref. Mat 5:10]

[21:1]  7 Full Life : PADANG GURUN DI TEPI LAUT.

Nas : Yes 21:1-10

Allah memberikan penglihatan kedua kepada Yesaya mengenai keruntuhan dan kebinasaan Babel yang terletak di bagian utara Teluk Persia (lih. catatan-catatan dalam pasal 13; Yes 13:1-22;

lihat cat. --> Yes 13:1 dst.).

[atau ref. Yes 13:1]

[21:2]  8 Full Life : ELAM.

Nas : Yes 21:2

Elam terletak di sebelah timur Sungai Tigris dan Babel, di sebelah utara berbatasan dengan Media dan Asyur sedangkan di bagian selatan dengan Teluk Persia. Orang Elam bersatu dengan pasukan Medo-Persia ketika Babel dikalahkan pada tahun 539 SM. Kota Elam yang bernama Susan menjadi ibu kota penting dari kerajaan Persia.

[21:9]  9 Full Life : SUDAH JATUH BABEL.

Nas : Yes 21:9

Babel, musuh umat Allah, akan jatuh dan ketergantungannya akan dewa-dewa palsu hancur sudah; tahap pertama terjadi pada tahun 689 SM ketika Sanherib menghancurkan berhala-berhala mereka (kecuali Bel dan Nebo, lih. pasal Yes 46:1-13). Rasul Yohanes mendengarkan kata-kata yang sama dalam penglihatan-penglihatannya (Wahy 14:8; 18:1-2), yang menubuatkan bahwa Babel akhir zaman, lambang dari segala sesuatu yang menentang Kristus dan umat-Nya di dunia ini, akan dibinasakan. Pada waktu itu Kristus akan menyempurnakan penebusan umat-Nya. Orang percaya harus mendoakan kejatuhan dan kebinasaan Babel akhir zaman

(lihat cat. --> Wahy 17:1;

lihat cat. --> Wahy 17:2;

lihat cat. --> Wahy 17:3;

lihat cat. --> Wahy 17:4;

lihat cat. --> Wahy 17:5;

lihat cat. --> Wahy 18:2;

lihat cat. --> Wahy 18:4;

lihat cat. --> Wahy 18:7;

lihat cat. --> Wahy 18:9;

lihat cat. --> Wahy 18:20;

lihat cat. --> Wahy 18:21).

[atau ref. Wahy 17:1-5; 18:2-21]

[21:11]  10 Full Life : DUMA.

Nas : Yes 21:11

Duma adalah nama lain untuk Edom, negeri keturunan Esau. Edom terletak persis di bagian selatan Yehuda dan Laut Mati (juga lih. Yes 34:5-15).

[21:13]  11 Full Life : ARABIA.

Nas : Yes 21:13

Arabia terletak di antara Edom dan Babel. Negeri ini akan mengalami peperangan dan kekalahan oleh para penyerbu, yang digenapi ketika pasukan Asyur menyerbu negeri itu pada tahun 732 dan 725 SM (bd. Yer 25:17,24); Sanherib juga mengalahkan Arabia pada tahun 688 SM dan menjadikan dirinya "raja Arabia".TIP #22: Untuk membuka tautan pada Boks Temuan di jendela baru, gunakan klik kanan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA