kecilkan semua  

Teks -- Ulangan 28:1-68 (TB)

Tampilkan Strong
Konteks
Berkat
28:1 "Jika engkau baik-baik mendengarkan suara TUHAN, Allahmu, dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka TUHAN, Allahmu, akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. 28:2 Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu, jika engkau mendengarkan suara TUHAN, Allahmu: 28:3 Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. 28:4 Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. 28:5 Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. 28:6 Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. 28:7 TUHAN akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau, terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. 28:8 TUHAN akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu; Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu. 28:9 TUHAN akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikan-Nya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah TUHAN, Allahmu, dan hidup menurut jalan yang ditunjukkan-Nya. 28:10 Maka segala bangsa di bumi akan melihat, bahwa nama TUHAN telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. 28:11 Juga TUHAN akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu dan dalam hasil bumimu -- di tanah yang dijanjikan TUHAN dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. 28:12 TUHAN akan membuka bagimu perbendaharaan-Nya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. 28:13 TUHAN akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah TUHAN, Allahmu, yang kusampaikan pada hari ini kaulakukan dengan setia, 28:14 dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti allah lain dan beribadah kepadanya."
Kutuk
28:15 "Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara TUHAN, Allahmu, dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapan-Nya, yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau: 28:16 Terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang. 28:17 Terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu. 28:18 Terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. 28:19 Terkutuklah engkau pada waktu masuk dan terkutuklah engkau pada waktu keluar. 28:20 TUHAN akan mendatangkan kutuk, huru-hara dan penghajaran ke antaramu dalam segala usaha yang kaukerjakan, sampai engkau punah dan binasa dengan segera karena jahat perbuatanmu, sebab engkau telah meninggalkan Aku. 28:21 TUHAN akan melekatkan penyakit sampar kepadamu, sampai dihabiskannya engkau dari tanah, ke mana engkau pergi untuk mendudukinya. 28:22 TUHAN akan menghajar engkau dengan batuk kering, demam, demam kepialu, sakit radang, kekeringan, hama dan penyakit gandum; semuanya itu akan memburu engkau sampai engkau binasa. 28:23 Juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga dan tanah yang di bawahpun menjadi besi. 28:24 TUHAN akan menurunkan hujan abu dan debu ke atas negerimu; dari langit akan turun semuanya itu ke atasmu, sampai engkau punah. 28:25 TUHAN akan membiarkan engkau terpukul kalah oleh musuhmu. Bersatu jalan engkau akan keluar menyerang mereka, tetapi bertujuh jalan engkau akan lari dari depan mereka, sehingga engkau menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. 28:26 Mayatmu akan menjadi makanan segala burung di udara serta binatang-binatang di bumi, dengan tidak ada yang mengganggunya. 28:27 TUHAN akan menghajar engkau dengan barah Mesir, dengan borok, dengan kedal dan kudis, yang dari padanya engkau tidak dapat sembuh. 28:28 TUHAN akan menghajar engkau dengan kegilaan, kebutaan dan kehilangan akal, 28:29 sehingga engkau meraba-raba pada waktu tengah hari, seperti seorang buta meraba-raba di dalam gelap; perjalananmu tidak akan beruntung, tetapi engkau selalu diperas dan dirampasi, dengan tidak ada seorang yang datang menolong. 28:30 Engkau akan bertunangan dengan seorang perempuan, tetapi orang lain akan menidurinya. Engkau akan mendirikan rumah, tetapi tidak akan mendiaminya. Engkau akan membuat kebun anggur, tetapi tidak akan mengecap hasilnya. 28:31 Lembumu akan disembelih orang di depan matamu, tetapi engkau tidak akan memakan dagingnya. Keledaimu akan dirampas dari depanmu, dan tidak akan dikembalikan kepadamu. Kambing dombamu akan diberikan kepada musuhmu dengan tidak ada orang yang datang menolong engkau. 28:32 Anak-anakmu lelaki dan anak-anakmu perempuan akan diserahkan kepada bangsa lain, sedang engkau melihatnya dengan matamu sendiri, dan sehari-harian engkau rindu kepada mereka, dengan tidak dapat berbuat apa-apa. 28:33 Suatu bangsa yang tidak kaukenal akan memakan hasil bumimu dan segala hasil jerih payahmu; engkau akan selalu ditindas dan diinjak. 28:34 Engkau akan menjadi gila karena apa yang dilihat matamu. 28:35 TUHAN akan menghajar engkau dengan barah jahat, yang dari padanya engkau tidak dapat sembuh, pada lutut dan pahamu, bahkan dari telapak kakimu sampai kepada batu kepalamu. 28:36 TUHAN akan membawa engkau dengan raja yang kauangkat atasmu itu kepada suatu bangsa yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu; di sanalah engkau akan beribadah kepada allah lain, kepada kayu dan batu. 28:37 Engkau akan menjadi kedahsyatan, kiasan dan sindiran di antara segala bangsa, ke mana TUHAN akan menyingkirkan engkau. 28:38 Banyak benih yang akan kaubawa ke ladang, tetapi sedikit hasil yang akan kaukumpulkan, sebab belalang akan menghabiskannya. 28:39 Kebun-kebun anggur akan kaubuat dan kauusahakan, tetapi engkau tidak akan meminum atau menyimpan anggur, sebab ulat akan memakannya. 28:40 Pohon-pohon zaitun akan kaupunyai di seluruh daerahmu, tetapi engkau tidak akan berurap dengan minyaknya; sebab buah zaitunmu akan gugur. 28:41 Engkau akan mendapat anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan, tetapi mereka bukan bagi dirimu, sebab mereka akan menjadi tawanan. 28:42 Segala pohon-pohonmu dan hasil bumimu akan diduduki oleh kawanan belalang. 28:43 Orang asing yang ada di tengah-tengahmu akan menjadi makin tinggi mengatasi engkau, tetapi engkau menjadi makin rendah. 28:44 Ia akan memberi pinjaman kepadamu, tetapi engkau tidak akan memberi pinjaman kepadanya; ia akan menjadi kepala, tetapi engkau akan menjadi ekor. 28:45 Segala kutuk itu akan datang ke atasmu, memburu engkau dan mencapai engkau, sampai engkau punah, karena engkau tidak mendengarkan suara TUHAN, Allahmu dan tidak berpegang pada perintah dan ketetapan yang diperintahkan-Nya kepadamu; 28:46 semuanya itu akan menjadi tanda dan mujizat di antaramu dan di antara keturunanmu untuk selamanya."
Peperangan dan pembuangan yang akan dialami
28:47 "Karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada TUHAN, Allahmu, dengan sukacita dan gembira hati walaupun kelimpahan akan segala-galanya, 28:48 maka dengan menanggung lapar dan haus, dengan telanjang dan kekurangan akan segala-galanya engkau akan menjadi hamba kepada musuh yang akan disuruh TUHAN melawan engkau. Ia akan membebankan kuk besi ke atas tengkukmu, sampai engkau dipunahkan-Nya. 28:49 TUHAN akan mendatangkan kepadamu suatu bangsa dari jauh, dari ujung bumi, seperti rajawali yang datang menyambar; suatu bangsa yang bahasanya engkau tidak mengerti, 28:50 suatu bangsa yang garang mukanya, yang tidak menghiraukan orang tua-tua dan tidak merasa kasihan kepada anak-anak; 28:51 yang akan memakan habis hasil ternakmu dan hasil bumimu, sampai engkau punah; yang tidak akan meninggalkan bagimu gandum, air anggur atau minyak, ataupun anak lembu sapimu atau anak kambing dombamu, sampai engkau dibinasakannya. 28:52 Engkau akan ditekannya di segala tempatmu, sampai runtuh tembok-tembokmu yang tinggi dan berkubu, yang kaupercayai itu di seluruh negerimu, bahkan engkau akan ditekan di dalam segala tempatmu, di seluruh negeri yang telah diberikan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu. 28:53 Dan engkau akan memakan buah kandunganmu, yakni daging anak-anakmu lelaki dan anak-anakmu perempuan yang diberikan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu, -- dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhmu kepadamu. 28:54 Dan orang laki-laki yang paling lemah dan paling manja di antaramu akan kesal terhadap saudaranya atau terhadap isterinya sendiri atau terhadap anak-anaknya yang masih tinggal padanya, 28:55 sehingga kepada salah seorang dari mereka itu ia tidak mau memberikan sedikitpun dari daging anak-anaknya yang dimakannya, karena tidak ada lagi sesuatu yang ditinggalkan baginya, dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhmu kepadamu di segala tempatmu. 28:56 Perempuan yang lemah dan manja di antaramu, yang tidak pernah mencoba menjejakkan telapak kakinya ke tanah karena sifatnya yang manja dan lemah itu, akan kesal terhadap suaminya sendiri atau terhadap anaknya laki-laki atau anaknya perempuan, 28:57 karena uri yang keluar dari kandungannya ataupun karena anak-anak yang dilahirkannya; sebab karena kekurangan segala-galanya ia akan memakannya dengan sembunyi-sembunyi, dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhmu kepadamu di dalam tempatmu. 28:58 Jika engkau tidak melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat yang tertulis dalam kitab ini, dan engkau tidak takut akan Nama yang mulia dan dahsyat ini, yakni akan TUHAN, Allahmu, 28:59 maka TUHAN akan menimpakan pukulan-pukulan yang ajaib kepadamu, dan kepada keturunanmu, yakni pukulan-pukulan yang keras lagi lama dan penyakit-penyakit yang jahat lagi lama. 28:60 Ia akan mendatangkan pula segala wabah Mesir yang kautakuti itu kepadamu, sehingga semuanya itu melekat padamu. 28:61 Juga berbagai-bagai penyakit dan pukulan, yang tidak tertulis dalam kitab Taurat ini, akan ditimbulkan TUHAN menimpa engkau, sampai engkau punah. 28:62 Dari pada kamu hanya sedikit orang yang tertinggal, padahal kamu dahulu seperti bintang-bintang di langit banyaknya -- karena engkau tidak mendengarkan suara TUHAN, Allahmu. 28:63 Seperti TUHAN bergirang karena kamu untuk berbuat baik kepadamu dan membuat kamu banyak, demikianlah TUHAN akan bergirang karena kamu untuk membinasakan dan memunahkan kamu, dan kamu akan dicabut dari tanah, ke mana engkau pergi untuk mendudukinya. 28:64 TUHAN akan menyerakkan engkau ke antara segala bangsa dari ujung bumi ke ujung bumi; di sanalah engkau akan beribadah kepada allah lain yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu, yakni kepada kayu dan batu. 28:65 Engkau tidak akan mendapat ketenteraman di antara bangsa-bangsa itu dan tidak akan ada tempat berjejak bagi telapak kakimu; TUHAN akan memberikan di sana kepadamu hati yang gelisah, mata yang penuh rindu dan jiwa yang merana. 28:66 Hidupmu akan terkatung-katung, siang dan malam engkau akan terkejut dan kuatir akan hidupmu. 28:67 Pada waktu pagi engkau akan berkata: Ah, kalau malam sekarang! dan pada waktu malam engkau akan berkata: Ah, kalau pagi sekarang! karena kejut memenuhi hatimu, dan karena apa yang dilihat matamu. 28:68 TUHAN akan membawa engkau kembali ke Mesir dengan kapal, melalui jalan yang telah Kukatakan kepadamu: Engkau tidak akan melihatnya lagi, dan di sana kamu akan menawarkan diri kepada musuhmu sebagai budak lelaki dan budak perempuan, tetapi tidak ada pembeli."
Paralel   Ref. Silang (TSK)   Ref. Silang (FULL)   ITL  
Daftar Isi

Catatan Kata/Frasa
Full Life , BIS , Jerusalem , Ende , Ref. Silang FULL

Catatan Kata/Frasa
Wycliffe

Catatan Rentang Ayat
SH , Topik Teologia

kecilkan semua
Tafsiran/Catatan -- Catatan Kata/Frasa (per frasa)

Full Life: Ul 28:3 - DIBERKATILAH ENGKAU. Nas : Ul 28:3 Lihat cat. --> Luk 24:50. [atau ref. Luk 24:50]

Nas : Ul 28:3

Lihat cat. --> Luk 24:50.

[atau ref. Luk 24:50]

Full Life: Ul 28:15 - AKAN DATANG KEPADAMU. Nas : Ul 28:15 Musa menubuatkan akibat-akibatnya bila berbalik dari Allah: hukuman, kebinasaan, kesusahan besar, pembuangan, dan perserakan di anta...

Nas : Ul 28:15

Musa menubuatkan akibat-akibatnya bila berbalik dari Allah: hukuman, kebinasaan, kesusahan besar, pembuangan, dan perserakan di antara bangsa-bangsa (ayat Ul 28:15-68).

Full Life: Ul 28:49-57 - MENDATANGKAN KEPADAMU SUATU BANGSA. Nas : Ul 28:49-57 Ayat-ayat ini menggambarkan penyerbuan Kanaan yang dapat melukiskan penyerbuan Asyur (digambarkan dalam Hos 8:1 seperti serangan ...

Nas : Ul 28:49-57

Ayat-ayat ini menggambarkan penyerbuan Kanaan yang dapat melukiskan penyerbuan Asyur (digambarkan dalam Hos 8:1 seperti serangan seekor rajawali), penyerbuan Babil (digambarkan dalam Yer 48:40 seperti serangan seekor rajawali; bd. 2Raj 25:1-21; Yer 39:1-10; 52:28-30), atau pengepungan oleh tentara Romawi pada tahun 70

(lihat cat. --> Luk 21:20).

[atau ref. Luk 21:20]

Full Life: Ul 28:64 - MENYERAKKAN ENGKAU KE ANTARA SEGALA BANGSA. Nas : Ul 28:64 Perserakan Israel terjadi beberapa kali sepanjang sejarah mereka -- ketika mereka di-tawan tentara Asyur (th. 722-721 SM; lih. 2Raj ...

Nas : Ul 28:64

Perserakan Israel terjadi beberapa kali sepanjang sejarah mereka -- ketika mereka di-tawan tentara Asyur (th. 722-721 SM; lih. 2Raj 17:6), tentara Babilon th. 586 SM; lih. 2Raj 25:21), tentara Yunani (ke Aleksandria di Mesir, abad ke-3 SM), dan tentara Romawi (th. 70; lih. Luk 21:20-24; juga

lihat cat. --> Ul 30:3

[atau ref. Ul 30:3]

mengenai pemulihan Israel).

BIS: Ul 28:48 - TUHAN akan TUHAN akan atau musuh-musuhmu akan.

TUHAN akan atau musuh-musuhmu akan.

BIS: Ul 28:68 - Ia Ia atau Aku.

Ia atau Aku.

Jerusalem: Ul 26:16--28:68 - -- Bagian ini menlanjutkan wejangan Musa yang kedua, bdk Ula 4:44+. Tetapi wejangan itu kembali terputus oleh bab 27 yang berupa sisipan, sedangkan bab 2...

Bagian ini menlanjutkan wejangan Musa yang kedua, bdk Ula 4:44+. Tetapi wejangan itu kembali terputus oleh bab 27 yang berupa sisipan, sedangkan bab 28 adalah majemuk.

Jerusalem: Ul 28:1-68 - -- Bab ini melanjutkan Ula 26:16-19; 27:9-10 yang memperkenalkan Kitab Hukum Ulangan sebagai piagam perjanjian timbal balik antara Tuhan dan Israel. Piag...

Bab ini melanjutkan Ula 26:16-19; 27:9-10 yang memperkenalkan Kitab Hukum Ulangan sebagai piagam perjanjian timbal balik antara Tuhan dan Israel. Piagam perjanjian itu dikunci dengan serangkaian kutuk dan berkat, sebagaimana juga terdapat dalam naskah-naskah perjanjian di kawasan timur dahulu. Ada naskah-naskah dari negeri Asyur pada abad ke-7 seb. Mas yang mengenai raja-raja taklukkan dan yang banyak kesamaannya dengan bagian Ulangan ini. Hanya gaya bahasa Ula 28 memang gaya bahasa tradisi Ulangan dan ada beberapa pokok pikiran yang berasal dari kalangan para nabi.

Jerusalem: Ul 28:10 - nama TUHAN telah disebut atasmu Ini istilah hukum berarti: dijadikan milik orang (Tuhan) yang disebut namanya, bdk 2Sa 12:28; Yes 4:1, dll.

Ini istilah hukum berarti: dijadikan milik orang (Tuhan) yang disebut namanya, bdk 2Sa 12:28; Yes 4:1, dll.

Jerusalem: Ul 28:68 - tidak ada pembeli Dengan menyebut macam-macam kemalangan dan kembalinya Israel masuk budak lagi, penulis bagian ini membuat ancaman-ancaman untuk masa depan menjadi imb...

Dengan menyebut macam-macam kemalangan dan kembalinya Israel masuk budak lagi, penulis bagian ini membuat ancaman-ancaman untuk masa depan menjadi imbalan segala karunia yang diterima dahulu dan yang diingatkan pada wejangan pembukaan kitab Ulangan. Sama seperti Tuhan dengan kuasa atas insaniNya telah menyelamatkan, demikian Ia akan membinasakan.

Ende: Ul 28:3 - -- Berkat dan kutuk jang berikut ini merupakan sangsi jang sesungguhnja dari hukum Deuteronomium. Isinja menundjukkan kepada masjarakat jang hidup dari b...

Berkat dan kutuk jang berikut ini merupakan sangsi jang sesungguhnja dari hukum Deuteronomium. Isinja menundjukkan kepada masjarakat jang hidup dari bertjotjok tanam.

Ende: Ul 28:15 - -- Kutukan-kutukan itu berdjalan sedjadjar dengan pemberian berkat akan tetapi diolah setjara literer lebih landjut oleh penulis atau penulis-penulis deu...

Kutukan-kutukan itu berdjalan sedjadjar dengan pemberian berkat akan tetapi diolah setjara literer lebih landjut oleh penulis atau penulis-penulis deut. Berkat antjaman bersifat umum dan stereotip. Gagasan tentang penderitaan jang pernah menimpa negeri Mesir: sebagian menentukan pula lukisan tentang hukum-hukum bagi ketidak-taatan bangsa Israel.

Ende: Ul 28:36 - -- Ini merupakan tema pembuangan. Mungkin teks ini ditulis sesudah djatuhnja kota Jerusalem. Namun dapat djuga hanja menggambarkan setjara umum pengalama...

Ini merupakan tema pembuangan. Mungkin teks ini ditulis sesudah djatuhnja kota Jerusalem. Namun dapat djuga hanja menggambarkan setjara umum pengalaman suatu bangsa jang kehilangan negeri serta kebebasannja.

Ende: Ul 28:49 - -- Disini gambaran tentang pengepungan dan pembuangan muntjul kembali. Tetapi hal itu tidak perlu merupakan lukisan dari djaman sesudah pembuangan. Antja...

Disini gambaran tentang pengepungan dan pembuangan muntjul kembali. Tetapi hal itu tidak perlu merupakan lukisan dari djaman sesudah pembuangan. Antjaman-antjaman itu dilukiskan dengan gambaran-gambaran jang agak berlaku umum. Tema pembuangan itu muntjul pula pada para nabi sebelum pembuangan: mis. Yes 5:13; Amo 5:27; 6:7,14).

Lebih-lebih pada aj. 68(Ula 28:68) ternjata bahwa pembuangan itu setjara tematis dipandang sebagai pulang ke Mesir: negeri perbudakan (bdk. Hos 9:3). Adapun maksud dari penulis ialah Jahwe akan meniadakan pertolongan jang dahulu diberikanNja. Karena ketidak-taatan maka djandji-djandji itu batal.

Ref. Silang FULL: Ul 28:1 - dan melakukan // segala perintah-Nya // di bumi · dan melakukan: Ul 15:5; Ul 15:5 · segala perintah-Nya: Im 26:3; Im 26:3 · di bumi: Bil 24:7; Bil 24:7; Ul 26:19; Ul 26:19

· dan melakukan: Ul 15:5; [Lihat FULL. Ul 15:5]

· segala perintah-Nya: Im 26:3; [Lihat FULL. Im 26:3]

· di bumi: Bil 24:7; [Lihat FULL. Bil 24:7]; Ul 26:19; [Lihat FULL. Ul 26:19]

Ref. Silang FULL: Ul 28:2 - datang kepadamu · datang kepadamu: Yer 32:24; Za 1:6

· datang kepadamu: Yer 32:24; Za 1:6

Ref. Silang FULL: Ul 28:3 - Diberkatilah // di ladang · Diberkatilah: Mazm 144:15 · di ladang: Kej 39:5; Kej 39:5

· Diberkatilah: Mazm 144:15

· di ladang: Kej 39:5; [Lihat FULL. Kej 39:5]

Ref. Silang FULL: Ul 28:4 - kambing dombamu · kambing dombamu: Kej 49:25; Kej 49:25; Ul 8:18; Ul 8:18

· kambing dombamu: Kej 49:25; [Lihat FULL. Kej 49:25]; Ul 8:18; [Lihat FULL. Ul 8:18]

Ref. Silang FULL: Ul 28:6 - waktu keluar · waktu keluar: Mazm 121:8

· waktu keluar: Mazm 121:8

Ref. Silang FULL: Ul 28:7 - membiarkan musuhmu // tetapi bertujuh · membiarkan musuhmu: 2Taw 6:34 · tetapi bertujuh: Im 26:8,17; Im 26:8; Im 26:17

· membiarkan musuhmu: 2Taw 6:34

· tetapi bertujuh: Im 26:8,17; [Lihat FULL. Im 26:8]; [Lihat FULL. Im 26:17]

Ref. Silang FULL: Ul 28:8 - memerintahkan berkat · memerintahkan berkat: Ul 15:4

· memerintahkan berkat: Ul 15:4

Ref. Silang FULL: Ul 28:9 - sebagai umat-Nya // pada perintah · sebagai umat-Nya: Kel 19:6; Kel 19:6 · pada perintah: Im 26:3; Im 26:3

· sebagai umat-Nya: Kel 19:6; [Lihat FULL. Kel 19:6]

· pada perintah: Im 26:3; [Lihat FULL. Im 26:3]

Ref. Silang FULL: Ul 28:10 - bahwa nama · bahwa nama: Bil 6:27; Bil 6:27; 1Raj 8:43; Yer 25:29; Dan 9:18

· bahwa nama: Bil 6:27; [Lihat FULL. Bil 6:27]; 1Raj 8:43; Yer 25:29; Dan 9:18

Ref. Silang FULL: Ul 28:11 - hasil ternakmu // memberikannya kepadamu · hasil ternakmu: Kej 30:27; Kej 30:27 · memberikannya kepadamu: Ul 28:4; Ul 30:9

· hasil ternakmu: Kej 30:27; [Lihat FULL. Kej 30:27]

· memberikannya kepadamu: Ul 28:4; Ul 30:9

Ref. Silang FULL: Ul 28:12 - bagimu perbendaharaan-Nya // yang melimpah // memberi hujan // dan memberkati // tidak meminta · bagimu perbendaharaan-Nya: Ayub 38:22; Mazm 135:7; Yer 10:13; 51:16 · yang melimpah: Mazm 65:12; 68:11; Yer 31:12 · memberi huj...

· bagimu perbendaharaan-Nya: Ayub 38:22; Mazm 135:7; Yer 10:13; 51:16

· yang melimpah: Mazm 65:12; 68:11; Yer 31:12

· memberi hujan: Im 16:4; [Lihat FULL. Im 16:4]; 1Raj 8:35-36; 18:1; Mazm 104:13; Yes 5:6; 30:23; 32:20

· dan memberkati: Yes 61:9; 65:23; Yer 32:38-41; Mal 3:12

· tidak meminta: Ul 28:44; Im 25:19; [Lihat FULL. Im 25:19]; Ul 15:3,6; [Lihat FULL. Ul 15:3]; [Lihat FULL. Ul 15:6]; Yeh 34:26

Ref. Silang FULL: Ul 28:13 - bukan turun // ini kaulakukan · bukan turun: Ul 26:19; Ul 26:19 · ini kaulakukan: Yer 11:6

· bukan turun: Ul 26:19; [Lihat FULL. Ul 26:19]

· ini kaulakukan: Yer 11:6

Ref. Silang FULL: Ul 28:14 - ke kiri · ke kiri: Ul 5:32; Ul 5:32; Yos 1:7

· ke kiri: Ul 5:32; [Lihat FULL. Ul 5:32]; Yos 1:7

Ref. Silang FULL: Ul 28:15 - tidak mendengarkan // hari ini // mencapai engkau · tidak mendengarkan: 1Raj 9:6; 2Taw 7:19 · hari ini: Ul 27:26; Ul 27:26 · mencapai engkau: Ul 29:27; Yos 23:15; 2Taw 12:5; Dan 9...

· tidak mendengarkan: 1Raj 9:6; 2Taw 7:19

· hari ini: Ul 27:26; [Lihat FULL. Ul 27:26]

· mencapai engkau: Ul 29:27; Yos 23:15; 2Taw 12:5; Dan 9:11; Mal 2:2

Ref. Silang FULL: Ul 28:16 - di ladang · di ladang: Ul 28:3

· di ladang: Ul 28:3

Ref. Silang FULL: Ul 28:17 - Terkutuklah · Terkutuklah: Ul 28:5

· Terkutuklah: Ul 28:5

Ref. Silang FULL: Ul 28:18 - kambing dombamu · kambing dombamu: Ul 28:4

· kambing dombamu: Ul 28:4

Ref. Silang FULL: Ul 28:19 - waktu keluar · waktu keluar: Ul 28:6

· waktu keluar: Ul 28:6

Ref. Silang FULL: Ul 28:20 - mendatangkan kutuk // dan penghajaran // dan binasa // karena jahat · mendatangkan kutuk: Ul 28:8,15; Im 26:16; Yer 42:18; Mal 2:2; 3:9; 4:6 · dan penghajaran: Mazm 39:12; 76:7; 80:17; Yes 17:13; 51:20; 5...

· mendatangkan kutuk: Ul 28:8,15; Im 26:16; Yer 42:18; Mal 2:2; 3:9; 4:6

· dan penghajaran: Mazm 39:12; 76:7; 80:17; Yes 17:13; 51:20; 54:9; 66:15; Yeh 5:15

· dan binasa: Ul 4:26

· karena jahat: Kel 32:22; [Lihat FULL. Kel 32:22]

Ref. Silang FULL: Ul 28:21 - untuk mendudukinya · untuk mendudukinya: Im 26:25; Bil 14:12; Yer 24:10; Am 4:10

· untuk mendudukinya: Im 26:25; Bil 14:12; Yer 24:10; Am 4:10

Ref. Silang FULL: Ul 28:22 - batuk kering // radang, kekeringan // penyakit gandum // akan memburu // engkau binasa · batuk kering: Ul 28:48; Ul 32:24 · radang, kekeringan: Im 26:16; 2Raj 8:1; Ayub 12:15; Mazm 105:16; Yer 14:1; Hag 1:11; Mal 3:9 &middo...

· batuk kering: Ul 28:48; Ul 32:24

· radang, kekeringan: Im 26:16; 2Raj 8:1; Ayub 12:15; Mazm 105:16; Yer 14:1; Hag 1:11; Mal 3:9

· penyakit gandum: Hag 2:18

· akan memburu: Im 26:25; [Lihat FULL. Im 26:25]

· engkau binasa: Ul 4:26; Am 4:9

Ref. Silang FULL: Ul 28:23 - menjadi besi · menjadi besi: Im 26:19; Im 26:19

· menjadi besi: Im 26:19; [Lihat FULL. Im 26:19]

Ref. Silang FULL: Ul 28:24 - hujan abu · hujan abu: Im 26:19; Ul 11:17; 1Raj 8:35; 17:1; Yes 5:6; Yer 14:1; Hag 1:10

Ref. Silang FULL: Ul 28:25 - terpukul kalah // tetapi bertujuh // menjadi kengerian // di bumi · terpukul kalah: 1Sam 4:10; Mazm 78:62 · tetapi bertujuh: Im 26:17; Im 26:17 · menjadi kengerian: Ul 28:37 · di bumi: 2Ta...

· terpukul kalah: 1Sam 4:10; Mazm 78:62

· tetapi bertujuh: Im 26:17; [Lihat FULL. Im 26:17]

· menjadi kengerian: Ul 28:37

· di bumi: 2Taw 29:8; 30:7; Yer 15:4; 24:9; 26:6; 29:18; 44:12; Yeh 23:46

Ref. Silang FULL: Ul 28:26 - di udara // yang mengganggunya · di udara: Kej 40:19; Kej 40:19 · yang mengganggunya: Mazm 79:2; Yes 18:6; Yer 7:33; 12:9; 15:2; 16:4; 19:7; 34:20

· di udara: Kej 40:19; [Lihat FULL. Kej 40:19]

· yang mengganggunya: Mazm 79:2; Yes 18:6; Yer 7:33; 12:9; 15:2; 16:4; 19:7; 34:20

Ref. Silang FULL: Ul 28:27 - barah Mesir · barah Mesir: Ul 7:15

· barah Mesir: Ul 7:15

Ref. Silang FULL: Ul 28:29 - engkau meraba-raba // datang menolong · engkau meraba-raba: Kej 19:11; Kel 10:21; Ayub 5:14; 12:25; 24:13; 38:15; Yes 59:10 · datang menolong: Hak 3:9; 2Raj 13:5; Est 4:14; Y...

Ref. Silang FULL: Ul 28:30 - akan menidurinya // akan mendiaminya // mengecap hasilnya · akan menidurinya: Ayub 31:10 · akan mendiaminya: Yes 65:22; Am 5:11 · mengecap hasilnya: Yer 12:13

· akan menidurinya: Ayub 31:10

· akan mendiaminya: Yes 65:22; Am 5:11

· mengecap hasilnya: Yer 12:13

Ref. Silang FULL: Ul 28:32 - bangsa lain · bangsa lain: Ul 28:41

· bangsa lain: Ul 28:41

Ref. Silang FULL: Ul 28:33 - selalu ditindas // dan diinjak · selalu ditindas: Yer 6:6; 22:17 · dan diinjak: Yer 5:15-17; Yeh 25:4

· selalu ditindas: Yer 6:6; 22:17

· dan diinjak: Yer 5:15-17; Yeh 25:4

Ref. Silang FULL: Ul 28:34 - menjadi gila · menjadi gila: Ul 28:67

· menjadi gila: Ul 28:67

Ref. Silang FULL: Ul 28:35 - dengan barah // batu kepalamu · dengan barah: Ul 7:15; Wahy 16:2 · batu kepalamu: Ayub 2:7; 7:5; 13:28; 30:17,30; Yes 1:6

· dengan barah: Ul 7:15; Wahy 16:2

· batu kepalamu: Ayub 2:7; 7:5; 13:28; 30:17,30; Yes 1:6

Ref. Silang FULL: Ul 28:36 - dengan raja // nenek moyangmu // dan batu · dengan raja: 1Sam 12:25 · nenek moyangmu: Ul 4:27; Ul 4:27; 2Raj 24:14; 25:7,11; 2Taw 33:11; 36:21; Ezr 5:12; Yer 15:14; 16:13; 27:20;...

· dengan raja: 1Sam 12:25

· nenek moyangmu: Ul 4:27; [Lihat FULL. Ul 4:27]; 2Raj 24:14; 25:7,11; 2Taw 33:11; 36:21; Ezr 5:12; Yer 15:14; 16:13; 27:20; 39:1-9; 52:28; Rat 1:3

· dan batu: Ul 4:28; [Lihat FULL. Ul 4:28]

Ref. Silang FULL: Ul 28:37 - menjadi kedahsyatan // kiasan // dan sindiran // menyingkirkan engkau · menjadi kedahsyatan: Ul 28:25; Yer 42:18; Yeh 5:15 · kiasan: Mazm 22:8; 39:9; 44:14; 64:9; Yer 18:16; 48:27; Mi 6:16 · dan sind...

Ref. Silang FULL: Ul 28:38 - tetapi sedikit // sebab belalang // akan menghabiskannya · tetapi sedikit: Im 26:20; Mazm 129:7; Yes 5:10; Yer 12:13; Hos 8:7; Mi 6:15; Hag 1:6,9; 2:17 · sebab belalang: Kel 10:4; Kel 10:4 &mid...

· tetapi sedikit: Im 26:20; Mazm 129:7; Yes 5:10; Yer 12:13; Hos 8:7; Mi 6:15; Hag 1:6,9; 2:17

· sebab belalang: Kel 10:4; [Lihat FULL. Kel 10:4]

· akan menghabiskannya: Kel 10:15; [Lihat FULL. Kel 10:15]

Ref. Silang FULL: Ul 28:39 - akan meminum // akan memakannya // akan memakannya · akan meminum: Im 10:9; Im 10:9 · akan memakannya: Yoel 1:4; 2:25; Mal 3:11 · akan memakannya: Yes 5:10; 17:10-11; Zef 1:13

· akan meminum: Im 10:9; [Lihat FULL. Im 10:9]

· akan memakannya: Yoel 1:4; 2:25; Mal 3:11

· akan memakannya: Yes 5:10; 17:10-11; Zef 1:13

Ref. Silang FULL: Ul 28:40 - akan gugur · akan gugur: Yer 11:16; Mi 6:15

· akan gugur: Yer 11:16; Mi 6:15

Ref. Silang FULL: Ul 28:41 - menjadi tawanan · menjadi tawanan: Ul 28:32

· menjadi tawanan: Ul 28:32

Ref. Silang FULL: Ul 28:42 - kawanan belalang · kawanan belalang: Ul 28:38; Hak 6:5; 7:12; Yer 46:23

· kawanan belalang: Ul 28:38; Hak 6:5; 7:12; Yer 46:23

Ref. Silang FULL: Ul 28:43 - makin rendah · makin rendah: Ul 28:13

· makin rendah: Ul 28:13

Ref. Silang FULL: Ul 28:44 - pinjaman kepadanya // menjadi ekor · pinjaman kepadanya: Ul 28:12; Ul 28:12 · menjadi ekor: Ul 26:19; Ul 26:19

· pinjaman kepadanya: Ul 28:12; [Lihat FULL. Ul 28:12]

· menjadi ekor: Ul 26:19; [Lihat FULL. Ul 26:19]

Ref. Silang FULL: Ul 28:45 - mencapai engkau // engkau punah · mencapai engkau: Kel 15:9; Kel 15:9 · engkau punah: Ul 28:15; Ul 4:25-26

· mencapai engkau: Kel 15:9; [Lihat FULL. Kel 15:9]

· engkau punah: Ul 28:15; Ul 4:25-26

Ref. Silang FULL: Ul 28:46 - untuk selamanya · untuk selamanya: Bil 16:38; Bil 16:38; Mazm 71:7; Yes 8:18; 20:3; Yeh 5:15; Za 3:8

· untuk selamanya: Bil 16:38; [Lihat FULL. Bil 16:38]; Mazm 71:7; Yes 8:18; 20:3; Yeh 5:15; Za 3:8

Ref. Silang FULL: Ul 28:47 - menjadi hamba // dan gembira · menjadi hamba: Ul 10:12; Ul 10:12 · dan gembira: Im 23:40; Im 23:40; Neh 9:35

· menjadi hamba: Ul 10:12; [Lihat FULL. Ul 10:12]

· dan gembira: Im 23:40; [Lihat FULL. Im 23:40]; Neh 9:35

Ref. Silang FULL: Ul 28:48 - dan haus // membebankan kuk // atas tengkukmu · dan haus: Yer 14:3; Rat 4:4 · membebankan kuk: Yer 28:13-14; Rat 1:14 · atas tengkukmu: Kej 49:8

· dan haus: Yer 14:3; Rat 4:4

· membebankan kuk: Yer 28:13-14; Rat 1:14

· atas tengkukmu: Kej 49:8

Ref. Silang FULL: Ul 28:49 - mendatangkan kepadamu // ujung bumi // seperti rajawali // tidak mengerti · mendatangkan kepadamu: Im 26:44; Im 26:44 · ujung bumi: Yes 5:26-30,26; 7:18-20; 39:3; Yer 4:16; 5:15; 6:22; 25:32; 31:8; Hab 1:6 &mid...

· mendatangkan kepadamu: Im 26:44; [Lihat FULL. Im 26:44]

· ujung bumi: Yes 5:26-30,26; 7:18-20; 39:3; Yer 4:16; 5:15; 6:22; 25:32; 31:8; Hab 1:6

· seperti rajawali: 2Sam 1:23; Yer 4:13; 48:40; 49:22; Rat 4:19; Yeh 17:3

· tidak mengerti: Kej 11:7; [Lihat FULL. Kej 11:7]; 1Kor 14:21%&

Ref. Silang FULL: Ul 28:50 - orang tua-tua · orang tua-tua: Yes 47:6

· orang tua-tua: Yes 47:6

Ref. Silang FULL: Ul 28:51 - air anggur // atau minyak // engkau dibinasakannya · air anggur: Mazm 4:8; Yes 36:17; Hag 1:11 · atau minyak: Bil 18:12; Bil 18:12 · engkau dibinasakannya: Ul 28:33; Hak 6:4

· air anggur: Mazm 4:8; Yes 36:17; Hag 1:11

· atau minyak: Bil 18:12; [Lihat FULL. Bil 18:12]

· engkau dibinasakannya: Ul 28:33; Hak 6:4

Ref. Silang FULL: Ul 28:52 - akan ditekannya // diberikan kepadamu · akan ditekannya: 2Raj 6:24 · diberikan kepadamu: Yer 10:18; Yeh 6:10; Zef 1:14-16,17

· akan ditekannya: 2Raj 6:24

· diberikan kepadamu: Yer 10:18; Yeh 6:10; Zef 1:14-16,17

Ref. Silang FULL: Ul 28:53 - diberikan kepadamu · diberikan kepadamu: Ul 28:57; Im 26:29; 2Raj 6:28-29; Rat 2:20

· diberikan kepadamu: Ul 28:57; Im 26:29; 2Raj 6:28-29; Rat 2:20

Ref. Silang FULL: Ul 28:55 - segala tempatmu · segala tempatmu: 2Raj 6:29

· segala tempatmu: 2Raj 6:29

Ref. Silang FULL: Ul 28:56 - dan manja // anaknya perempuan · dan manja: Yes 47:1 · anaknya perempuan: Rat 4:10

· dan manja: Yes 47:1

· anaknya perempuan: Rat 4:10

Ref. Silang FULL: Ul 28:57 - akan memakannya · akan memakannya: Ul 28:53; Ul 28:53

· akan memakannya: Ul 28:53; [Lihat FULL. Ul 28:53]

Ref. Silang FULL: Ul 28:58 - hukum Taurat // tidak takut // akan Nama · hukum Taurat: Ul 31:24 · tidak takut: Mazm 96:4; Yer 5:22; Mal 1:14; 2:5; 3:5,16; 4:2 · akan Nama: Kel 3:15; Kel 3:15; Yos 7:9;...

· hukum Taurat: Ul 31:24

· tidak takut: Mazm 96:4; Yer 5:22; Mal 1:14; 2:5; 3:5,16; 4:2

· akan Nama: Kel 3:15; [Lihat FULL. Kel 3:15]; Yos 7:9; [Lihat FULL. Yos 7:9]

Ref. Silang FULL: Ul 28:60 - wabah Mesir · wabah Mesir: Kel 15:26

· wabah Mesir: Kel 15:26

Ref. Silang FULL: Ul 28:61 - kitab Taurat // engkau punah · kitab Taurat: Ul 29:21; 30:10; 31:26; Yos 1:8; 8:34; 23:6; 24:26; 2Raj 14:6; 22:8; 2Taw 17:9; 25:4; Neh 8:2,19; Mal 4:4 · engkau punah...

Ref. Silang FULL: Ul 28:62 - hanya sedikit // di langit · hanya sedikit: Im 26:22; Im 26:22 · di langit: Kej 22:17; Kej 22:17; Ul 4:27; 10:22

· hanya sedikit: Im 26:22; [Lihat FULL. Im 26:22]

· di langit: Kej 22:17; [Lihat FULL. Kej 22:17]; Ul 4:27; 10:22

Ref. Silang FULL: Ul 28:63 - Tuhan bergirang // akan bergirang // memunahkan kamu // akan dicabut · Tuhan bergirang: Ul 30:9; Yes 62:5; 65:19; Yer 32:41; Zef 3:17 · akan bergirang: Ams 1:26 · memunahkan kamu: Kej 6:7; Kej 6:7 &...

· Tuhan bergirang: Ul 30:9; Yes 62:5; 65:19; Yer 32:41; Zef 3:17

· akan bergirang: Ams 1:26

· memunahkan kamu: Kej 6:7; [Lihat FULL. Kej 6:7]

· akan dicabut: Mazm 52:7; Yer 12:14; 31:28; 45:4

Ref. Silang FULL: Ul 28:64 - akan menyerakkan // segala bangsa // ujung bumi // tidak dikenal · akan menyerakkan: Ul 4:27; Ul 4:27; Ezr 9:7; Yes 6:12; Yer 32:23; 43:11; 52:27 · segala bangsa: Neh 1:8; Mazm 44:12; Yer 13:24; 18:17;...

· akan menyerakkan: Ul 4:27; [Lihat FULL. Ul 4:27]; Ezr 9:7; Yes 6:12; Yer 32:23; 43:11; 52:27

· segala bangsa: Neh 1:8; Mazm 44:12; Yer 13:24; 18:17; 22:22

· ujung bumi: Ul 4:32; [Lihat FULL. Ul 4:32]; Yer 8:19; [Lihat FULL. Yer 8:19]

· tidak dikenal: Ul 11:28; 32:17

Ref. Silang FULL: Ul 28:65 - tempat berjejak // gelisah, mata // dan jiwa · tempat berjejak: Rat 1:3 · gelisah, mata: Ayub 11:20 · dan jiwa: Im 26:16,36; Hos 9:17

· tempat berjejak: Rat 1:3

· gelisah, mata: Ayub 11:20

· dan jiwa: Im 26:16,36; Hos 9:17

Ref. Silang FULL: Ul 28:67 - yang dilihat · yang dilihat: Ul 28:34

· yang dilihat: Ul 28:34

Ref. Silang FULL: Ul 28:68 - melihatnya lagi · melihatnya lagi: Kel 13:14; Kel 13:14

· melihatnya lagi: Kel 13:14; [Lihat FULL. Kel 13:14]

kecilkan semua
Tafsiran/Catatan -- Catatan Kata/Frasa (per Ayat)

Wycliffe: Ul 27:1--30:20 - -- IV. Sanksi-sanksi: Pengesahan Perjanjian (27:1-30:20) Bagian baku yang keempat di dalam perjanjian raja-raja kuno berisi kutuk dan berkat, sanksi-san...

IV. Sanksi-sanksi: Pengesahan Perjanjian (27:1-30:20)

Bagian baku yang keempat di dalam perjanjian raja-raja kuno berisi kutuk dan berkat, sanksi-sanksi celaka dan kesejahteraan dari perjanjian. Di dalam Kitab Ulangan bagian tersebut dijumpai di pasal 27-30. Meskipun 26:16-19 merupakan bagian penutup dari rangkaian peraturan, bagian tersebut juga mengawali unsur pengesahan perjanjian, yang intinya terdiri atas sejumlah kutuk dan berkat yang dibahas di bagian ini. Pengesahan perjanjian baru yang disusun oleh Musa dengan generasi yang kedua akan disingkapkan dalam dua tahap. Hal itu merupakan prosedur biasa di dalam menjamin suksesi takhta kepada pewaris raja yang ditetapkan. Ketika ajalnya menjelang, raja mengharuskan pihak yang tunduk kepadanya mengucapkan sumpah setia kepada putranya; sesudah itu ketika sang putra naik takhta, pihak yang tunduk tersebut mengulangi sumpah mereka. Demikian juga Musa dan Yosua merupakan sebuah dinasti perantara yang mewakili kedudukan Tuhan sebagai raja atas Israel. Dengan demikian, naiknya Yosua memimpin Israel melambangkan kesinambungan dari ketuhanan Allah atas Israel, sebuah kesinambungan yang dipastikan oleh sumpah yang diucapkan Israel sebelum Musa wafat dan kemudian pada upacara pengesahan sesudah Yosua naik memimpin mereka. Pengucapan sejumlah berkat dan kutuk merupakan hal yang menonjol setiap kali dilaksanakan upacara pengesahan.

Bagian Kitab Ulangan ini diawali dengan kutuk dan berkat untuk digunakan pada tahap kedua dari pengesahan perjanjian (ps. 27), dan sesudah itu kembali kepada situasi sebelumnya dan mengutarakan sanksi-sanksi kekal dari tahap permulaan pengesahan (ps. 28-30). Jika Kitab Ulangan dipandang sebagai sebuah dokumen hukum resmi selaku saksi tentang perjanjian itu, tidak ada kesulitan dengan berbagai pengarahan yang diutarakan di pasal 17. Dalam pada itu, hubungan di antara akhir pasal 26 dengan awal pasal 28 demikian lancar sehingga menunjukkan bahwa pasal 27 kemungkinan tidak muncul tepat pada titik ini dalam perjalanan upacara di Moab. Demikian pula di dalam arus pidato Musa yang sesungguhnya, pasal 30 mungkin langsung mengikuti akhir pasal 28.

Wycliffe: Ul 28:1-68 - -- B. Pengumuman Sanksi (28:1-68) Kembali kepada tahap pertama upacara pembaharuan perjanjian, Musa kini mengumumkan sanksi-sanksinya. Di dalam bagian y...

B. Pengumuman Sanksi (28:1-68)

Kembali kepada tahap pertama upacara pembaharuan perjanjian, Musa kini mengumumkan sanksi-sanksinya. Di dalam bagian yang sama di Kitab Perjanjian Sinai (Kel. 23:20-33) yang mendominasi adalah berkat. Kini, sesudah sejarah kemurtadan Israel sepanjang empat puluh tahun berlalu, penekanan Musa sangat condong ke arah kutuk; jadi, berkat (28:1-14) dan kutuk (ay. 15-68). Penekanan ini telah diantisipasi di dalam janji dan ancaman di bagian yang sama dalam Imamat (ps. 26), yaitu bagian yang ditulis sesudah pemberontakan Israel yang pertama terhadap Perjanjian Sinai. Tinjauan yang bagus sekali dalam Ulangan 28-30 mengenai sejarah Israel, khususnya tentang masa pembuangan yang masih jauh di depan, telah merupakan batu sandungan besar untuk mengakui Musa sebagai penulis bagian ini bagi peneliti Alkitab dari segi sejarah dan sastra secara alamiah.

Wycliffe: Ul 28:1-14 - -- 1) Berkat (28:1-14) (bdg. 7:12 dst.; 11:13 dst.; 22 dst.).

1) Berkat (28:1-14)

(bdg. 7:12 dst.; 11:13 dst.; 22 dst.).

Wycliffe: Ul 28:1 - Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan // nama Tuhan telah disebut atasmu 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Sekalipun warisan Israel dan kesinambungan kebahagiaan dari janji-janji tersebut bukan merupakan up...

1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Sekalipun warisan Israel dan kesinambungan kebahagiaan dari janji-janji tersebut bukan merupakan upah, ada hubungan antara kesalehan bangsa itu secara keseluruhan dengan kemakmuran mereka. Karena kerajaan teokratis Perjanjian Lama merupakan gambaran pendahuluan dari Kerajaan Allah yang di dalamnya kebenaran dan kemuliaan berpadu. Sebab itu, untuk menjaga agar pesan dari gambar yang dinubuatkan sebagai lambang itu tetap jelas, Allah mengizinkan bangsa Israel untuk menikmati berkat kerajaan yang masih bersifat lambang itu hanya sejauh mereka, khususnya para pejabat, menunjukkan kadar keadilan yang sesuai dari kerajaan tersebut. Karena setiap keadilan yang dimiliki Israel merupakan anugerah dari Allah yang menyelamatkan mereka, prinsip pasal 28 sama sekali tidak berhubungan dengan agama yang menganut prinsip keselamatan karena perbuatan baik (lih. tafsiran 6:1-3). Ayat 3-6 mengutarakan enam buah berkat yang paralel dengan enam kutuk pada ayat 16-19. (Tentang pemakaian rumusan berkat kutuk pada saat upacara di Kanaan pada waktu kemudian lihat tafsiran 27:12, 13). Berkat-berkat tersebut menampilkan suatu kepenuhan menyeluruh dari kebahagiaan. Dua hal yang berlawanan, sebagai contoh, mengungkapkan suatu totalitas (bdg. ay. 3, 6). Apa yang secara singkat diungkapkan dalam rumusan liturgis dalam enam Ucapan bahagia diuraikan lebih jauh pada ayat 7-14. Pengaturan dari berkat-berkat tersebut bersifat metatesis; dengan demikian, hubungan luar negeri (ay. 7 dan 12b, 13); urusan domestik (ay. 8 dan 11, 12a) dan yang paling utama ialah hubungan dengan Tuhan (ay. 9, 10).

Jika Israel menaati Tuhan, mereka akan senantiasa tampil sebagai pemenang di dalam setiap pertempuran dan berhasil di dalam setiap urusan dagang dengan bangsa-bangsa lain. Di dalam wilayah kerajaan itu sendiri akan ada kelimpahan hasil bumi. Kanaan akan sungguh-sungguh merupakan surga yang penuh dengan aliran susu dan madu. Yang paling penting, Israel akan makmur di dalam hubungannya dengan Tuhan perjanjiannya. Di situlah letak rahasia dari seluruh kebahagiaan, sebab perkenan Allah itulah hidup. Dari bukti-bukti yang nyata tentang perkenan Allah kepada Israel tersebut seluruh bumi akan mengetahui bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu (ay. 10). Maksudnya, akan jelas bahwa perjanjian Allah telah diadakan dengan Israel dan bahwa Dia adalah Pemilih dan Pembela Israel (bdg. Yes. 63:19; Yer. 7:10, 11; 15:16). Kembali diingatkan bahwa kesetiaan kepada perjanjian adalah prasyarat semuanya itu (28: 9b, 13b, 14).

Wycliffe: Ul 28:15-68 - -- 2) Kutuk (28:15-68). Pengusiran dari warisan yang dijanjikan merupakan puncak kutukan. Itu berarti hilangnya kehadiran dan perkenan khusus Allah, hil...

2) Kutuk (28:15-68).

Pengusiran dari warisan yang dijanjikan merupakan puncak kutukan. Itu berarti hilangnya kehadiran dan perkenan khusus Allah, hilangnya jalan masuk kepada-Nya di bukit Sion yang kudus melalui sakramen yang ditetapkan dan hilangnya status sebagai umat Kerajaan Allah. Karena itu, dalam bagian yang panjang tentang kutuk ini, pengepungan dan pengasingan berkali-kali muncul sebagai puncak penderitaan. Terdapat serangkaian gambaran serupa tentang masa depan penuh malapetaka yang membayangi bangsa yang demikian mudah menjadi tidak setia (ay. 20-26, 27-37, 38-48, 49-57, 58-68). Tiga gambaran pertama dan gambaran yang terakhir berpuncak pada kutukan ditaklukkan oleh musuh dengan segenap akibatnya yang mengerikan (ay. 25, 26; 36, 37; 48, 63-68); sedangkan gambaran keempat sepenuhnya merupakan gambaran dari peristiwa yang terkutuk itu (ay. 49-57). Gambaran luas tentang kejahatan-kejahatan khusus ini merupakan kelanjutan dari sebuah pengantar rumusan ritual tentang sanksi-sanksi kutukan perjanjian (ay. 15-19).

Wycliffe: Ul 28:15-19 - -- 15-19. Ayat 15 berhubungan dengan ayat 1, 2 dan 16-19 berkaitan dengan 3-6. Pembalasan dari perjanjian (bdg. Im. 26:25) akan menimpa bangsa yang melan...

15-19. Ayat 15 berhubungan dengan ayat 1, 2 dan 16-19 berkaitan dengan 3-6. Pembalasan dari perjanjian (bdg. Im. 26:25) akan menimpa bangsa yang melanggar sumpah mereka sekalipun berada di wilayah perlindungan dari negeri yang mereka warisi itu. Tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa tinggal di wilayah di mana Allah menyatakan kehadiran-Nya yang mulia, dan bagi Dia tidak ada orang yang diutamakan.

Wycliffe: Ul 28:20-26 - Sebab engkau telah meninggalkan Aku // Tuhan akan mendatangkan // Sampai engkau punah dan binasa 20-26. 20. Sebab engkau telah meninggalkan Aku. Itulah hakikat dari dosa Israel - pelanggaran terhadap titah pertama di dalam perjanjian. Tuhan akan m...

20-26. 20. Sebab engkau telah meninggalkan Aku. Itulah hakikat dari dosa Israel - pelanggaran terhadap titah pertama di dalam perjanjian. Tuhan akan mendatangkan. Adalah hak dan kewajiban dari Tuhan yang ditinggalkan itu, yaitu Dia yang kepada-Nya dan yang oleh-Nya Israel telah mengucapkan sumpah perjanjian mereka, untuk mengadakan pembalasan karena sumpah itu. Apa pun asal-usul dari berbagai kutuk yang ada, Tuhan adalah sumber utama semuanya itu. Sampai engkau punah dan binasa (bdg. ay. 24, 45, 51, 61). Berkali-kali dikemukakan di sini bahwa tujuan terakhir dari berbagai kutukan - wabah (ay. 21, 22a), kekeringan (ay. 22b-24) dan peperangan (ay. 25, 26) - adalah kehancuran Israel itu sendiri (ay. 20-22, 24, 26).

Wycliffe: Ul 28:24 - Hujan abu dan debu ke atas negerimu 24. Hujan abu dan debu ke atas negerimu. Angin badai akan memenuhi udara dengan debu dan abu. Ayat 25 merupakan kebalikan ayat 7 (bdg. Im. 26:17).

24. Hujan abu dan debu ke atas negerimu. Angin badai akan memenuhi udara dengan debu dan abu. Ayat 25 merupakan kebalikan ayat 7 (bdg. Im. 26:17).

Wycliffe: Ul 28:26 - Mayatmu akan menjadi makanan segala burung di udara serta binatang-binatang di bumi 26. Mayatmu akan menjadi makanan segala burung di udara serta binatang-binatang di bumi. Prinsip kutuk itu pada hakikatnya ialah merendahkan manusia k...

26. Mayatmu akan menjadi makanan segala burung di udara serta binatang-binatang di bumi. Prinsip kutuk itu pada hakikatnya ialah merendahkan manusia ke alam di bawah manusia yang atasnya semula Allah menetapkan manusia sebagai raja. Oleh karena itu, Alkitab melukiskan kehancuran dari umat manusia yang memberontak sebagai sebuah perayaan eskatologis di mana manusia yang terbunuh menjadi bulan-bulanan burung dan hewan (bdg. Mzm. 79:2; Yeh. 39:4, 17 dst.; Why. 19:17, 18).

Wycliffe: Ul 28:27-37 - suatu bangsa yang tidak dikenal olehmu atau pun oleh nenek moyangmu - 27-37. Kekesalan dan kekecewaan merupakan ciri dari kutuk-kutuk bagian ini. Perhatikan acuan di dalam hampir semua ayat kepada ketidakmampuan mutlak k...

27-37. Kekesalan dan kekecewaan merupakan ciri dari kutuk-kutuk bagian ini. Perhatikan acuan di dalam hampir semua ayat kepada ketidakmampuan mutlak kaum elit Israel untuk mengatasi penderitaan mereka atau kepada ketidakberdayaan mereka menghadapi penindasan. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang ketika ikut serta dalam program kerajaan-Nya akan bersukacita mengikuti pola kerja sabat ilahi yang puncaknya adalah kebahagiaan dan kepuasan. Namun semua perbuatan Israel yang terkutuk di bidang pernikahan dan pekerjaan akan senantiasa diupahi dengan kegagalan melulu. Bukannya memperoleh sukacita sabat dari keberhasilan, Israel akan dibuat gila oleh kesia-siaan dan kegagalan semua usaha mereka (ay. 28, 34). Isi dari ayat 27-35 disusun secara metatesis sebagai berikut: (a) penyakit yang tidak bisa disembuhkan (ay. 27); (b) kegilaan (ay. 28); (c) penindasan yang berkesinambungan (ay. 29); (d) frustrasi (ay. 30-32); (c) penindasan yang berkesinambungan (ay. 33); (b) kegilaan (ay. 34); (a) penyakit yang tidak bisa disembuhkan (ay. 35). Kesamaan dengan penderitaan Ayub layak untuk diperhatikan.

Bagian ini diakhiri (ay. 36, 37) dengan kutukan berupa penjajahan oleh bangsa asing - suatu bangsa yang tidak dikenal olehmu atau pun oleh nenek moyangmu - yang telah diantisipasi di ayat 32, 33. Allah akan menghukum mereka yang murtad dengan meninggalkan mereka kepada pikiran sesat dan penyembahan berhala mereka sendiri (ay. 36; bdg. ay. 64; 4:27). Di dalam penyembahan berhala manusia menyembah makhluk-makhluk yang lebih rendah dari dirinya sebagai ganti penyerahan diri kepada. Tuhan yang jauh lebih tinggi dari dirinya. Dengan berbuat demikian manusia memeteraikan ketidakberdayaannya sendiri di dalam dosa; sebab, dengan memisahkan diri dari Tuhan - Pelindungnya, Sang Gunung Batu yang senang melepaskan orang yang tidak berdaya, ia secara sia-sia mengandalkan tuhan perjanjian yang malah lebih lemah daripada dirinya. Sifat hakiki dari prinsip kutuk kembali tampak di dalam penyembahan manusia pada makhluk yang lebih rendah dari dirinya, yakni makhluk yang atasnya Sang Pencipta telah menjadikan manusia raja.

Wycliffe: Ul 28:37 - Engkau akan menjadi ... sindiran 37. Engkau akan menjadi ... sindiran. Israel yang menjadi pewaris dari janji bahwa semua bangsa di bumi akan diberkati melalui mereka, secara kiasan d...

37. Engkau akan menjadi ... sindiran. Israel yang menjadi pewaris dari janji bahwa semua bangsa di bumi akan diberkati melalui mereka, secara kiasan disamakan dengan bahan kutukan semua bangsa.

Wycliffe: Ul 28:38-48 - -- 38-48. Kutuk pada 28:38-42 merupakan lawan dari berkat-berkat pada ayat 8, 11 dan seterusnya.

38-48. Kutuk pada 28:38-42 merupakan lawan dari berkat-berkat pada ayat 8, 11 dan seterusnya.

Wycliffe: Ul 28:38-39 - Belalang . . ulat 38, 39. Belalang . . ulat. Hama tanaman, bidang lain dari penguasaan manusia atas (bdg. Kej. 1:26) akan menjadikan Israel hamba mereka yang harus beke...

38, 39. Belalang . . ulat. Hama tanaman, bidang lain dari penguasaan manusia atas (bdg. Kej. 1:26) akan menjadikan Israel hamba mereka yang harus bekerja keras untuk memelihara mereka. Tentang ayat 41 lihat ayat 32.

Wycliffe: Ul 28:43 - Engkau menjadi makin rendah // b. Dan di antara keturunanmu untuk selamanya 43. Engkau menjadi makin rendah. Di sini ucapan bahagia yang diutarakan pada ayat 12b, 13 dibalik. Pada ayat 45-48 terdapat pembahasan terakhir mengen...

43. Engkau menjadi makin rendah. Di sini ucapan bahagia yang diutarakan pada ayat 12b, 13 dibalik. Pada ayat 45-48 terdapat pembahasan terakhir mengenai ancaman-ancaman kutuk sebelumnya baik tentang penyebab (bdg. ay. 20) maupun tentang akibatnya. Penyebabnya adalah Israel yang melanggar sumpah perjanjian; akibatnya ialah bahwa Israel akan terkena seluruh pembalasan yang dikemukakan perjanjian hingga kemusnahan di dalam pembuangan. 46b. Dan di antara keturunanmu untuk selamanya. Jika ancaman ini berarti lebih daripada sekadar bahwa puncak hukuman di Perjanjian Lama berupa pembuangan Israel adalah tanda abadi dari pembalasan Allah perjanjian, jika yang dinubuatkan ialah kutukan kekal ilahi atas Israel, maka di sini Musa memperingatkan tentang apa yang oleh Paulus dinyatakan telah menjadi ketetapan yang permanen (I Tes. 2:16). Hukuman (28:48) harus disesuaikan dengan pelanggarannya (ay. 47). Tindakan Israel yang mendatangkan kutuk (ay. 48) akan mengakibatkan Israel kembali kepada status ketika Allah memanggil mereka ke dalam kasih perjanjian (bdg. Im. 26:13). Sekalipun pada saat ini Musa tidak mengalihkan perhatian dari kengerian kutuk-kutuk ini dengan sejumlah persyaratan, di bagian lain dia memberitakan kemenangan kasih karunia perjanjian melalui pemulihan sekelompok sisa pilihan yang bertobat (Ul. 4:29 dst.; 30:1 dst.).

Wycliffe: Ul 28:49-57 - -- 49-57. Yang merupakan puncak di dalam setiap rangkaian ayat sebelumnya merupakan pokok khusus dari gambaran nubuat keempat tentang Israel ini yang ter...

49-57. Yang merupakan puncak di dalam setiap rangkaian ayat sebelumnya merupakan pokok khusus dari gambaran nubuat keempat tentang Israel ini yang terkena kutuk perjanjian. Dengan sangat jelas Musa mengemukakan keburukan dan kesusahan mengerikan yang akan dialami oleh bangsa ini yang pernah menjadi pemimpin bangsa-bangsa lain, bila mereka terkena kutuk diserang.

Wycliffe: Ul 28:49 - Suatu bangsa dari jauh ... seperti rajawali yang datang menyambar 49. Suatu bangsa dari jauh ... seperti rajawali yang datang menyambar. Penyerang kafir yang datang dari jauh dan menyerbu Israel bagaikan rajawali yan...

49. Suatu bangsa dari jauh ... seperti rajawali yang datang menyambar. Penyerang kafir yang datang dari jauh dan menyerbu Israel bagaikan rajawali yang terbang menyambar mangsanya, tidak akan memiliki belas kasihan (ay. 50, 51). Tetapi tindakan keji tidak berperikemanusiaan tersebut akan menjadi tidak berarti dibandingkan dengan tindakan ibu Israel yang paling lembut sekalipun, yang berubah menjadi kanibal dalam kesukaran karena pengepungan (ay. 52-57; bdg. Im. 26:29; Rat. 4:1-10).

Wycliffe: Ul 28:51-53 - Hasil ternakmu ... buah kandunganmu 51-53. Hasil ternakmu ... buah kandunganmu. Bagian ini membandingkan nafsu yang wajar dari seorang barbar dengan nafsu yang tidak wajar dari orang Isr...

51-53. Hasil ternakmu ... buah kandunganmu. Bagian ini membandingkan nafsu yang wajar dari seorang barbar dengan nafsu yang tidak wajar dari orang Israel. Di seluruh negeri tidak akan ada tempat untuk berlindung dari pengepungan itu (ay. 52a, c, 55, 57) bagi orang-orang yang lebih mengandalkan pertahanan manusia daripada Allah, Benteng sejati mereka. Sejarah Perjanjian Lama mengisahkan pelaksanaan secara berturut-turut dari kutuk ini yang berpuncak pada musnahnya Yerusalem pada tahun 70 M.

Wycliffe: Ul 28:58-68 - Jika engkau tidak melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat 58-68. 58. Jika engkau tidak melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat. Di dalam paragraf penutup ini Musa mengingatkan kepada bentuk persy...

58-68. 58. Jika engkau tidak melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat. Di dalam paragraf penutup ini Musa mengingatkan kepada bentuk persyaratan yang mengawali pengutaraan kutuk (bdg. ay. 15), sebab pada saat bangsa itu berkumpul di Moab keputusan untuk memilih berkat atau kutuk masih harus dibuat oleh Israel. Untuk menghindari kutuk-kutuk itu bangsa Israel harus menaati berbagai ketetapan dari dokumen perjanjian, ini karena betul-betul menghormati Tuhan yang telah menyatakan kemuliaan-Nya dan karya-Nya yang menakjubkan waktu menyelamatkan mereka dari Mesir.

Wycliffe: Ul 28:62-63 - Dari pada kamu hanya sedikit orang yang tertinggal ... dan kamu akan dicabut dari tanah, ke mana engkau pergi untuk mendudukinya 62, 63. Dari pada kamu hanya sedikit orang yang tertinggal ... dan kamu akan dicabut dari tanah, ke mana engkau pergi untuk mendudukinya. Ketidaktaata...

62, 63. Dari pada kamu hanya sedikit orang yang tertinggal ... dan kamu akan dicabut dari tanah, ke mana engkau pergi untuk mendudukinya. Ketidaktaatan akan mengakibatkan mereka kehilangan berkat-berkat yang dijanjikan Allah di dalam Perjanjian Abraham, yaitu, menjadi berlipat ganda jumlah bangsa itu dan memiliki sebuah negeri untuk ditinggali. Sebagai ganti dari semua berkat tersebut akan ada penderitaan luar biasa dan berkesinambungan (ay. 59-61).

Wycliffe: Ul 28:64 - Tuhan akan menyerakkan engkau ke antara segala bangsa 64. Tuhan akan menyerakkan engkau ke antara segala bangsa. Secara nubuat sesudah bangsa yang dikepung dan ditaklukkan itu mengalami pembuangan (ay. 64...

64. Tuhan akan menyerakkan engkau ke antara segala bangsa. Secara nubuat sesudah bangsa yang dikepung dan ditaklukkan itu mengalami pembuangan (ay. 64-67), Musa melukiskan sekilas semua penderitaan Israel yang tidak percaya dan tidak bertempat tinggal sepanjang abad - bangsa yang pernah menjadi umat Allah, namun menjadi seperti orang kafir di dalam pembuangan mereka, tidak memiliki pengharapan, tanpa Kristus, dan tanpa Allah di dalam dunia ini (Ef. 2:12). Dengan menyangkal pemilihan dan panggilan perjanjian mereka, yang untuknya mereka telah dilepaskan dari perbudakan di Mesir untuk menjadi putra-putra teokratis Allah, bangsa Israel pasti jatuh kembali ke dalam keadaan yang lebih parah daripada perbudakan di Mesir (ay. 68) yaitu ke dalam perbudakan kepada Iblis dan dosa, maut dan neraka.

buka semua
Tafsiran/Catatan -- Catatan Rentang Ayat

SH: Ul 28:1-14 - Hubungan berkat dan taat. (Sabtu, 10 Juli 2004) Hubungan berkat dan taat. Ketaatan kepada Allah mendatangkan berkat yaitu hidup yang berkenan kepada-Nya, hidup yang sesuai dengan kodrat ke...

SH: Ul 28:15-46 - Dahsyatnya hukuman Allah atas dosa. (Minggu, 11 Juli 2004) Dahsyatnya hukuman Allah atas dosa. Allah adil. Orang yang bermain dengan dosa dan mengkhianati perjanjian dengan-Nya harus menanggung akiba...

SH: Ul 28:47-68 - Kutuk sebagai konsekuensi dosa. (Senin, 12 Juli 2004) Kutuk sebagai konsekuensi dosa. Pada saat seseorang tidak mau tunduk kepada kedaulatan Allah, ia menghadapi konsekuensi dipaksa tunduk oleh ...

Topik Teologia: Ul 28:1 - -- Umat Manusia Pada Umumnya Natur yang Terkait dari Umat Manusia Israel sebagai Kesatuan yang Terkait Individu Merepresentasikan Isr...

Topik Teologia: Ul 28:10 - -- Allah yang Berpribadi Pribadi Allah

Topik Teologia: Ul 28:12 - -- Pekerjaan-Pekerjaan Allah Pemeliharaan Allah

Topik Teologia: Ul 28:14 - -- Kehidupan Kristen: Tanggung Jawab kepada Allah Menaati Allah Taat kepada Allah Sikap Terhadap Ketaatan Ketaatan Harus Se...

Topik Teologia: Ul 28:15 - -- Dosa Dosa Menyebabkan Bencana Sementara Ima 26:23-25 Ula 28:15 1Sa 12:25 Ayu 5:12-13 Ayu 15:20,27-29 Ayu 27:13,16-17 Maz 9:16-17 Ma...

Topik Teologia: Ul 28:29 - -- Dosa Deskripsi tentang Dosa-dosa dan Pendosa Metafora untuk Para Pendosa Para Pendosa seperti Orang Buta Ula 28:15,29 Rat 4:13-14 ...

Topik Teologia: Ul 28:32 - -- Umat Manusia Pada Umumnya Unsur-unsur Pembentuk Keindividualitas Manusia Bagian dari Tubuh Manusia sebagai Aspek Moral Kemanusiaan ...

Topik Teologia: Ul 28:47 - -- Dosa Dosa-dosa Terhadap Allah Dosa-dosa Ketidakpedulian Tidak Melayani / Berbakti kepada Allah Ula 28:47-48 Neh 9:35-36 Ayu 21:14-...

Topik Teologia: Ul 28:58 - -- Allah yang Berpribadi Pribadi Allah

Topik Teologia: Ul 28:61 - -- Wahyu Allah Wahyu Khusus Kuasa Ilahi Kitab Suci Nama-nama untuk Alkitab (Atau Pembagiannya) Kitab Hukum Ula 28:61 Yos 1:...

Topik Teologia: Ul 28:65 - -- Umat Manusia Pada Umumnya Unsur-unsur Pembentuk Keindividualitas Manusia Bagian dari Tubuh Manusia sebagai Aspek Moral Kemanusiaan ...

buka semua
Pendahuluan / Garis Besar

Full Life: Ulangan (Pendahuluan Kitab) Penulis : Musa Tema : Pembaharuan Perjanjian Tanggal Penulisan: Sekitar 1405 SM Latar Belakang Kitab ini berisi amanat perpisa...

Full Life: Ulangan (Garis Besar) Garis Besar Pendahuluan (Ul 1:1-5) I. Wejangan Musa I: Menceritakan Kembali Sejarah Israel yang Baru Mereka Alami ...

Jerusalem: Ulangan (Pendahuluan Kitab) PENGANTAR JUDUL-JUDUL, PEMBAGIAN DAN ISI Kelima buku pertama Kitab Suci merupakan suatu kesatuan yang oleh orang-orang Yahudi diberi nama "Hukum&...

Ende: Ulangan (Pendahuluan Kitab) ULANGTUTUR KATA PENDAHULUAN Salah satu diantara kitab-kitab kumpulan hukum jang terpenting dari Israil ialah Kitab Ulangtutur. Kitab ini terkenal deng...

Wycliffe: Ulangan (Pendahuluan Kitab) PENDAHULUAN ULANGAN Judul. Judul kitab ini merupakan terjemahan dari judul bahasa Inggrisnya yang tampaknya berlandaskan pada sebuah kesalahan terjem...

Wycliffe: Ulangan (Garis Besar) GARIS BESAR ULANGAN I. Mukadimah: Perantara Perjanjian (1:1-5) II. Pendahuluan Historis: Sejarah Perjanjian (1:6-4:49) A. Dari ...

BIS: Ulangan (Pendahuluan Kitab) ULANGAN PENGANTAR Buku Ulangan terdiri dari serangkaian pidato-pidato yang diucapkan Musa di depan bangsa Israel waktu mereka berada di negeri Moab.

ULANGAN

PENGANTAR

Buku Ulangan terdiri dari serangkaian pidato-pidato yang diucapkan Musa di depan bangsa Israel waktu mereka berada di negeri Moab. Mereka berhenti di situ sesudah mengakhiri perjalanan panjang lewat padang gurun dan sebelum masuk ke Kanaan untuk menduduki negeri itu.

Beberapa pokok yang penting dari buku ini ialah:

 1. 1. Musa mengingatkan bangsa Israel akan peristiwa-peristiwa besar selama 40 tahun yang terakhir. Ia mohon kepada bangsa Israel supaya mereka ingat bagaimana Allah memimpin mereka melalui padang gurun dan karena itu mereka harus taat dan setia kepada Allah.
 2. 2. Musa mengulangi Sepuluh Perintah Allah, dan ia menekankan arti Perintah yang Pertama. Ia minta dengan sangat supaya orang Israel beribadat kepada TUHAN saja. Lalu ia mengulangi beberapa hukum dan perintah yang mengatur kehidupan bangsa Israel di tanah yang sudah dijanjikan.
 3. 3. Musa mengingatkan bangsa Israel akan arti ikatan perjanjian Allah dengan mereka. Ia mendorong bangsa itu supaya membaharui kesediaan mereka untuk memenuhi kewajiban-kewajiban mereka.
 4. 4. Yosua ditunjuk sebagai pengganti Musa untuk memimpin umat Allah. Sesudah menyanyikan sebuah lagu pujian bagi kesetiaan TUHAN, dan mengucapkan berkat atas suku-suku Israel, Musa meninggal di Moab, di sebelah timur Sungai Yordan.

Tema pokok buku ini ialah bahwa Allah sudah menyelamatkan dan memberkati umat pilihan-Nya, bangsa yang dikasihi-Nya. Jadi bangsa Israel tak boleh lupa akan hal itu. Mereka harus mentaati Allah, supaya mereka tetap hidup dan terus diberkati.

Ayat-ayat yang paling penting dalam buku ini ialah Ul 6:4-6. Ayat- ayat ini memuat kata-kata yang oleh Yesus disebut hukum yang terbesar, "Cintailah TUHAN Allahmu dengan sepenuh hatimu: Tunjukkan itu dalam cara hidupmu dan dalam perbuatanmu."

Isi

 1. Pidato yang pertama
  Ul 1:1-4:49
 2. Pidato yang kedua
  Ul 5:1-26:19
  1. a. Sepuluh Perintah Allah
   Ul 5:1-10:22
  2. b. Hukum-hukum, peraturan-peraturan, dan nasihat-nasihat
   Ul 11:1-26:19
 3. Petunjuk-petunjuk untuk memasuki negeri Kanaan
  Ul 27:1-28:68
 4. Perjanjian dibaharui
  Ul 29:1-30:20
 5. Kata-kata terakhir
  Ul 31:1-33:29
 6. Kematian Musa
  Ul 34:1-12

Ajaran: Ulangan (Pendahuluan Kitab) Tujuan Supaya dengan melihat pengalaman umat Allah di Padang Gurun, yang diceritakan dalam Kitab Ulangan, setiap anggota jemaat mengerti kebesaran k

Tujuan

Supaya dengan melihat pengalaman umat Allah di Padang Gurun, yang diceritakan dalam Kitab Ulangan, setiap anggota jemaat mengerti kebesaran kasih setia Allah dalam memelihara dan mengampuni umat-Nya.

Pendahuluan

Penulis : Musa.

Isi Kitab: Kitab Ulangan terdiri dari 34 pasal dan berisi khotbah Musa kepada umat Allah.

I. Ajaran-ajaran utama dalam Kitab Ulangan

 1. Pasal 1-4 (Ul 1:1-4:49).

  Khotbah kesatu Musa, tentang sejarah perjanjian Allah dengan umat-Nya Dalam khotbah yang pertama, Musa mengingatkan bangsa Israel akan segala pemeliharaan Tuhan, mulai mereka berangkat dari gunung Horeb. Di bagian ini Musa mengingatkan pula, bahwa bangsa Israel sejak keluar dari tanah Mesir selalu bersungut-sungut dan memberontak. Oleh karena itu Musa memberikan suatu perintah yang besar mengenai kehidupan yang berkenan kepada Allah, yaitu taat kepada Taurat dan mengasihi Allah dengan sepenuh hati.

  Pendalaman

  1. Bacalah pasal Ul 1:3; 4:1-6,39-40. Siapakah yang berkhotbah (berbicara) di bagian ini? Dan apakah ringkasan isi khotbahnya?
 2. Pasal 5-28 (Ul 5:1-28:68).

  Khotbah kedua Musa, tentang syarat-syarat kehidupan umat Allah.

  Dalam khotbah kedua ini, Musa mengingatkan bangsa Israel bahwa mereka adalah bangsa pilihan Allah. Oleh karena itu mereka harus hidup memuliakan Allah, dengan hidup menurut hukum Tuhan. Intisari dari hukum itu adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati supaya diberkati.

  Pendalaman

  1. Bacalah pasal Ul 5:1-22. Apa yang diajarkan Musa?
  2. Bacalah pasal Ul 10:12-17. Apakah tanggapan yang diharapkan dari umat Alla terhadap Firman Allah?
  3. Bacalah pasal Ul 28:1-6,8-10. Apakah janji Tuhan atas umat-Nya yang setia?
  4. Bacalah pasal Ul 28:15-19. Apakah tindakan Tuhan atas umat-Nya yang tidak setia? Apakah sebab lain yang membuat umat Tuhan menderita? (Ul 28:47-48).
 3. Pasal 29-34 (Ul 29:1-34:12).

  Khotbah ketiga Musa, yaitu tentang persiapan terakhir dan perpisahan.

  Khotbah yang ketiga dari Musa berisi ajakan kepada bangsa Israel untuk memperhatikan semua hukum Tuhan, agar dapat memiliki hidup yang penuh berkat. Pada bagian yang terakhir sebagai persiapan, juga Musa mengangkat Yosua sebagai pengganti (pasal Ul 31:7) dan para imam untuk mengajar. Sebelum Musa meninggal dunia dia sempat memuji Tuhan dengan menyanyi (pasal Ul 32:1-43) serta membagi berkat kepada tiap-tiap suku Israel. Kemudian Musa naik ke atas bukit Nebo untuk melihat tanah Kanaan yang dijanjikan itu, karena dia sendiri tidak diperkenankan masuk ke Kanaan. Akhirnya Musa meninggal dunia.

  Pendalaman

  1. Bacalah pasal Ul 29:10-13. Apakah isi ajakan Musa?
  2. Bacalah pasal Ul 30:1-3. Apakah jalan keluarnya agar tidak dikutuk?
  3. Bacalah pasal Ul 31:7-8,23. Siapakah yang menggantikan Musa, untuk memimpin bangs Israel masuk ke dalam tanah perjanjian?
  4. Bacalah pasal Ul 34:1-5. Apakah teladan yang dapat saudara ambil dari seluru kehidupan Musa?

II. Kesimpulan/penerapan

 1. Kitab Ulangan menceritakan riwayat bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah, yang hanya dapat hidup melalui kuat kuasa Allah.

 2. Hidup dengan mengasihi Allah dengan segenap hati, kekuatan dan akal budi merupakan jalan satu-satunya untuk mengalami kuasa dan kasih Allah.

 3. Hidup yang mengasihi Allah dengan segenap hati, kekuatan dan akal budi berarti hidup dengan menjauhkan diri dari penyembahan berhala dan keinginan diri sendiri.

 4. Kitab Ulangan mengajarkan kasih setia Allah dalam kehidupan umat-Nya, baik pengampunan-Nya maupun keadilan-Nya untuk kehidupan di masa yang akan datang.

Pertanyaan-pertanyaan yang Dapat Digunakan untuk Tanya Jawab

 1. Siapakah penulis Kitab Ulangan?
 2. Apakah isi Kitab Ulangan?
 3. Pelajaran rohani apakah yang saudara dapatkan dari mempelajari Kita Ulangan?

Intisari: Ulangan (Pendahuluan Kitab) Suatu tantangan bagi umat Allah NAMANama Ibrani untuk Kitab Ulangan dirangkum dalam baris pembukaan yang berbunyi "inilah perkataan-perkataan itu". N

Suatu tantangan bagi umat Allah

NAMA
Nama Ibrani untuk Kitab Ulangan dirangkum dalam baris pembukaan yang berbunyi "inilah perkataan-perkataan itu". Nama Ulangan diambil dari kata Yunani yang berarti "hukum kedua" yang merupakan terjemahan yang sedikit kurang tepat dari "salinan dari hukum ini" (Ula 17:18).

STRUKTUR KITAB ULANGAN
Dalam Ulangan kita membaca pengulangan dan penekanan kembali dari perjanjian yang dibuat antara Allah dan bangsa Israel di Sinai. Bentuk perjanjian dibuat sesuai dengan pola umum naskah perjanjian di daerah Asia Timur Dekat kuno yang terdiri dari latar belakang historis, daftar kewajiban, uraian mengenai berkat dan kutuk, serta pengaturan untuk menyimpan dan membaca dokumen perjanjian. Dalam Ulangan pola ini ditampilkan dalam bentuk tiga pidato Musa di depan bangsa Israel sebelum ia wafat untuk mengingatkan mereka apa artinya menjadi umat Allah.

PENULIS DAN WAKTU PENULISAN
Tidak ada alasan untuk meragukan bahwa sebagian besar bahan didapat langsung dari Musa sendiri. Pendapat bahwa seluruh kitab ini dibuat selama masa reformasi Hizkia atau Yosia, atau bahkan setelah masa pengasingan tidak dapat didukung, karena tidak ada isi kitab yang berhubungan dengan tradisi Raja Daud atau Bait Allah; kedua fakta ini amat penting di kemudian hari. Pada kenyataannya pola hidup yang digambarkan cocok dengan latar belakang kehidupan bangsa Israel sebelum adanya kerajaan. Namun demikian, rupanya telah terjadi beberapa penyuntingan dan penyusunan kembali sehingga sangat sukar untuk menentukan kapan akhirnya kitab itu diterbitkan. Contoh-contoh perjanjian dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Keluaran seringkali dikemukakan secara berbeda di dalam Ulangan. Mungkin hal ini dilakukan untuk memenuhi situasi yang berbeda, tetapi andaikata uraian itu disesuaikan untuk kebutuhan zaman yang kemudian, itu tidak berarti bahwa tidak seluruh isi kitab didasarkan pada bahan-bahan dari Musa.

MENGAPA ULANGAN DITULIS?
Tujuan utama dari pidato-pidato Musa ialah untuk meyakinkan bangsa Israel sebagai umat Allah sebelum ia menyerahkan tampuk pimpinan kepada Yosua dan bangsa itu berjuang melawan orang Kanaan. Secara keseluruhan Ulangan mengajarkan isi dan arti agama Israel, menantang mereka untuk melaksanakan peraturan-peraturannya dan mendorong bangsa itu untuk menyerahkan diri sekali lagi pada pelayanan kepada Allah. Kitab itu menggambarkan "kehidupan berbahagia" dalam persekutuan dengan Allah sambil menikmati segala berkat-Nya, dan membandingkannya dengan akibat yang akan terjadi jika mereka melalaikan perjanjian. Kitab itu hampir dapat digambarkan sebagai suatu kitab "undang-undang" bagi bangsa Israel dan bukan hanya sebagai buku pegangan bagi para pemimpin mereka.

Pesan

1. Allah perjanjian
Allah merupakan pusat pesan Ulangan. Oleh karena Dia adalah Dia, maka perjanjian itu ada.
o Dialah satu-satunya Allah. Ula 4:35; 6:4
o Dia adil dan benar. Ula 16:18; 32:4
o Dialah penguasa yang berdaulat. Ula 10:17
o Dia pencemburu dan tidak ingin disaingi. Ula 5:9; 6:15
o Dia lemah lembut dan murah hati. Ula 6:24; 28:1-14
o Dia adalah Bapa orang Israel. Ula 1:31; 32:6

2. Kewajiban-kewajiban dalam perjanjian
Jika Israel ingin mengadakan hubungan dengan Allah, maka mereka harus mengakui kedaulatan-Nya dan menjadi bangsa yang kudus, sehingga layak bagi Allah yang kudus. Ini berarti melaksanakan tuntutan Allah.
o Ketaatan mutlak dalam segala bidang. Ula 8:1, 11; 11:1
o Kasih yang bulat dan teguh. Ula 6:5
o Percaya penuh hanya kepada Allah. Ula 6:13; 13:1-18
o Selalu ingat kepada Allah -- siapa Dia, apa yang telah dilakukan-Nya, dan apa yang diharapkan dari umat-Nya. Ula 11:18-20
o Pendidikan bagi anak-anak. Ula 4:9; 11:19

3. Berkat bagi yang taat kepada perjanjian
o Kemakmuran bangsa termasuk kemenangan atas musuh-musuh. Ula 7:22; 28:1, 7, 13
o Kemakmuran negeri -- termasuk kesuburan tanaman dan ternak serta keadaan cuaca yang baik. Ula 28:3, 5, 11, 12
o Kemakmuran bagi keluarga -- mereka akan mempunyai banyak anak-anak sehat. Ula 28:4, 11; 7:14
o Kemakmuran bagi tiap orang -- termasuk kesehatan yang baik dan panjang umur. Ula 5:16; 7:15

4. Akibat-akibat dari ketidaktaatan pada perjanjian
o Malapetaka bagi bangsa. Mereka akan menderita banyak kekalahan dan pada akhirnya dimusnahkan. Ula 28:20, 25; 4:26
o Malapetaka bagi negeri. Akan terjadi kekeringan yang dahsyat dan tanaman serta binatang akan binasa. Ula 28:22-24; 28:38-40
o Malapetaka bagi rakyat. Akan terjadi epidemi yang menakutkan, keluarga akan terpecah-belah dan tidak ada keamanan. Ula 28:21, 22, 28, 32, 42

Hubungan dengan Allah tidak boleh dilaksanakan dengan sewenang-wenang. Daftar berkat dan kutuk menekankan kesungguhan dari perjanjian dengan Allah. Ulangan menegaskan bahwa Allah sungguh-sungguh mempunyai kuasa untuk mendatangkan semua berkat dan kutuk itu.

Penerapan

Ulangan mengajar kita tentang:

1. Hubungan kita dengan Allah
o Hubungan itu harus pribadi. Menjadi rakyat suatu bangsa atau keluarga yang mengikut Allah tidaklah cukup. Setiap pribadi harus mempunyai pengalaman langsung dan mutakhir dengan Allah.
o Hubungan itu harus hidup. Perjanjian itu lebih dari sekadar perjanjian kontrak. Allah menginginkan persekutuan dengan umat-Nya dan kasih dari mereka, dengan ketaatan yang terbit dari kasih itu.
o Hubungan itu harus menyeluruh. Allah menginginkan kita mengikuti Dia, tidak hanya satu hari dalam seminggu atau dalam situasi-situasi tertentu, tetapi setiap saat -- Dia menaruh perhatian pada apa yang kita kerjakan dalam setiap segi kehidupan kita.

2. Ibadah kita kepada Allah
o Ibadah kita harus murni dan tidak dinodai atau dirusak dengan memasukkan pengajaran dan adat istiadat orang-orang di sekeliling kita.
o Ibadah kita harus sesuai dengan pola yang sudah digariskan oleh Allah.
o Ibadah kita harus diresapi dan tidak semata-mata hanya terikat pada suatu bentuk peribadatan tertentu. Ibadah itu harus menyenangkan.

Tema-tema Kunci

1. Kekuasaan Allah
Allah tidak hanya dipandang sebagai Tuhan perjanjian yang berdaulat atas seluruh bangsa Israel, tetapi juga sebagai Allah umat manusia, berkuasa atas seluruh dunia, yang berkuasa atas bangsa-bangsa dan alam semesta. Dia mempunyai kuasa untuk melaksanakan janji-janji-Nya. Buatlah sebuah daftar mengenai cara-cara Allah menunjukkan kuasa-Nya dalam pasal Ula 4 dan Ula 30.

2. Kesetiaan Allah
Salah satu hal yang memungkinkan bangsa Israel melihat perjanjian itu sebagai dasar dari kehidupan bangsa mereka adalah pengetahuan bahwa Allah dapat diandalkan sepenuhnya. Baca pasal Ula 32 dan catat semua cara yang berbeda dalam menggambarkan Allah.

3. Kasih
Dasar utama dari perjanjian adalah kasih. Kasih Allahlah yang memulai perjanjian itu dan memungkinkan kelanjutannya. Tuntutan pertama terhadap manusia ialah bahwa ia harus mengasihi Allah. Tanpa kasih, hubungan dengan Allah tidak mungkin terwujud. Bacalah Ula 4:37; 5:10; 6:5; 7:9, 13; 10:12-19; 11:1, 13, 22; 13:3; 19:9; 23:5; 30:16, 20.

4. Penyerahan
Yang Allah inginkan dari umat-Nya ialah penyerahan total, kesetiaan yang utuh, dan pengabdian dengan sepenuh hati. Semua ini berarti mengikuti kehendak Allah dalam setiap segi kehidupan seperti diatur dalam perintah-perintah di dalam perjanjian. Bacalah Ula 5:1-21; 6:4-9; 10:12-22. Semua ayat ini dapat dianggap sebagai ringkasan dari keseluruhan hukum Allah.

Garis Besar Intisari: Ulangan (Pendahuluan Kitab) [1] PIDATO MUSA YANG PERTAMA Ula 1:1-4:43 Sejarah mengenai seberapa jauh karya Allah bagi bangsa Israel Ula 1:1-5Pendahuluan -- Musa mulai berpida

[1] PIDATO MUSA YANG PERTAMA Ula 1:1-4:43

Sejarah mengenai seberapa jauh karya Allah bagi bangsa Israel

Ula 1:1-5Pendahuluan -- Musa mulai berpidato
Ula 1:6-8Firman Allah di Horeb
Ula 1:9-18Hakim-hakim yang diangkat untuk membantu Musa
Ula 1:19-25Penyelidikan pertama ke Kanaan
Ula 1:26-46Bangsa itu tidak taat kepada Allah
Ula 2:1-18Pengembaraan di padang gurun -- 38 tahun
Ula 2:19-3:17Perebutan daerah sebelah timur Sungai Yordan
Ula 3:18-29Musa harus menyerahkan kepemimpinan kepada Yosua
Ula 4:1-40Jalan Allah sudah dipersiapkan -- ikutilah!
Ula 4:41-43Penunjukan kota-kota suaka

[2] PIDATO MUSA YANG KEDUA Ula 4:44-11:32

Perjanjian dengan Allah

Ula 4:44-49Pendahuluan
Ula 5:1-22Sepuluh Perintah
Ula 5:23-33Respons bangsa Israel
Ula 6:1-25Kasihi, percayai dan taati Allah
Ula 7:1, 2Rebutlah negeri itu...
Ula 7:3-26Tetapi, bukan adat-istiadat dan dewa-dewanya
Ula 8:1-10Ketaatan akan membawa berkat
Ula 8:11-20Ketidaktaatan akan membawa malapetaka
Ula 9:1-6Mereka tidak layak memasuki negeri itu
Ula 9:7-29Bangsa Israel umat berdosa
Ula 10:1-22Perjanjian diperbarui
Ula 11:1-32Berkat atau kutuk?

[3] PIDATO MUSA YANG KEDUA Ula 12:1-26:19

Peraturan-peraturan terperinci

Ula 12:1-32Petunjuk-petunjuk untuk peribadatan
Ula 13:1-18Nabi dan guru-guru palsu harus binasa
Ula 14:1-29Peraturan mengenai makanan dan persepuluhan
Ula 15:1-18Tahun pembebasan para budak
Ula 15:19-23Anak sulung ternak adalah milik Allah
Ula 16:1-22Hari-hari raya tahunan
Ula 17:1-20Peraturan bagi para hakim dan raja-raja
Ula 18:1-8Hak orang Lewi
Ula 18:9-22Peraturan mengenai nubuatan
Ula 19:1-21Apa yang harus dilakukan terhadap pembunuh?
Ula 20:1-20Peraturan tentang perang
Ula 21:1-25:19Peraturan tentang kehidupan
Ula 26:1-19Persembahan kepada Allah

[4] PESAN DARI PARA PEMIMPIN Ula 27:1-28:68

Ula 27:1-3Ingatlah pada perjanjian
Ula 27:4-10Dirikanlah mezbah di Gunung Ebal
Ula 27:11-26Kutuk bagi mereka yang tidak taat
Ula 28:1-14Berkat bagi mereka yang taat
Ula 28:15-68Akibat-akibat karena berpaling dari Allah

[5] PIDATO MUSA YANG KETIGA Ula 29:1-30:20

Ula 29:1-17Engkau telah melihat apa yang telah diperbuat Allah
Ula 29:18-29Engkau akan melihat apa yang akan diperbuat Allah
Ula 30:1-10Pertobatan membawa pemulihan
Ula 30:11-14Perintah-perintah Allah tidak terlalu sukar
Ula 30:15-20Allah layak dipatuhi!

[6] HARI-HARI TERAKHIR MUSA Ula 31:1-34:12

Ula 31:1-8Yosua akan menjadi pemimpin baru
Ula 31:9-29Persiapan pengambilalihan
Ula 31:30-32:52Nyanyian perpisahan Musa
Ula 33:1-29Berkat terakhir
Ula 34:1-12Musa meninggal dunia
Advanced Commentary (Kamus, Lagu-Lagu Himne, Gambar, Ilustrasi Khotbah, Pertanyaan-Pertanyaan, dll)


TIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 1.48 detik
dipersembahkan oleh YLSA