TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Audio Suku Alkitab Kuno ITL - draft

Lukas 18

1 Tentang janda yang memohon dengan sangat.

9 Tentang orang Farisi dan pemungut cukai.

15 Tentang anak-anak kecil yang dibawa ke Kristus.

18 Seorang pemimpin ingin mengikuti Kristus, tetapi terhalang oleh kekayaannya.

28 Upah bagi mereka yang meninggalkan segala sesuatu demi Dia.

31 Dia menubuatkan kematian-Nya;

35 dan mencelikkan mata orang buta.


TSK Full Life Study Bible

18:1 · harus(TB)/wajib(TL) <1163> [that.]

· tiada(TB)/Maka diceriterakan-Nya .............. tiada(TL) <1161 2532 3361> [and not.]

18:1

Judul : Perumpamaan tentang janda yang tidak jemu-jemu

Perikop : Luk 18:1-8


tidak jemu-jemu.

Yes 40:31; Luk 11:5-8; Kis 1:14; [Lihat FULL. Kis 1:14]; Rom 1:10; [Lihat FULL. Rom 1:10]; Rom 12:12; Ef 6:18; Kol 4:2; 1Tes 5:17 [Semua]


Catatan Frasa: MEREKA HARUS SELALU BERDOA.


18:2 · kota(TB)/negeri(TL) <4172> [city. Gr. certain city. which.]

· menghormati(TB)/mengindahkan(TL) <1788> [regarded.]


18:3 · seorang janda(TB)/janda(TL) <5503> [a widow.]

· Belalah hakku(TB)/kerapkali ...... Benarkanlah(TL) <1556> [Avenge.]

18:3

Belalah hakku

Yes 1:1718:4 · ia berkata(TB)/berkatalah(TL) <2036> [he said.]


18:5 · karena(TB)/sebab(TL) <1223> [because.]

· ia ..... menyerang(TB)/mengaduhi(TL) <5299> [weary.]

18:5

ia datang

Luk 11:818:6

Kata Tuhan:

Luk 7:13; [Lihat FULL. Luk 7:13]18:7 · membenarkan(TB)/kelak membenarkan hal orang-orang(TL) <1557> [shall.]

· membenarkan(TB/TL) <4160> [avenge.]

· <3588> [which.]

· Dan(TB) <2532> [though.]

18:7

malam berseru

Kel 22:23; Mazm 88:2; Wahy 6:10 [Semua]


Catatan Frasa: ORANG-ORANG PILIHAN-NYA YANG SIANG MALAM BERSERU.


18:8 · Ia akan ... membenarkan(TB) <4160> [he will.]

· adakah(TB)/entahkan ............. kelak(TL) <687> [when.]

18:8

Anak Manusia

Mat 8:20; [Lihat FULL. Mat 8:20]

itu datang,

Mat 16:27; [Lihat FULL. Mat 16:27]


Catatan Frasa: IA AKAN SEGERA MEMBENARKAN MEREKA.

Catatan Frasa: ADAKAH IA MENDAPATI IMAN DI BUMI?


18:9 · <3588> [which.]

· benar(TB/TL) <3754 1526 1342> [that they were righteous. or, as being righteous. and despised.]

18:9

Judul : Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai

Perikop : Luk 18:9-14


dirinya benar

Luk 16:15

orang lain,

Yes 65:5


Catatan Frasa: ORANG FARISI DAN PEMUNGUT CUKAI.


18:10 · ke(TB/TL) <1519> [into.]

· Farisi(TB)/Parisi(TL) <5330> [a Pharisee.]

18:10

untuk berdoa;

Kis 3:118:11 · berdiri(TB)/berdirilah(TL) <2476> [stood.]

· Allah(TB/TL) <2316> [God.]

· sama seperti ............... seperti(TB)/seperti ............ seperti(TL) <5618 5613> [as.]

18:11

itu berdiri

Mat 6:5; Mr 11:25 [Semua]18:12 · aku berpuasa(TB)/puasa(TL) <3522> [fast.]

· aku memberikan sepersepuluh(TB)/sepersepuluh(TL) <586> [I give.]

18:12

aku berpuasa

Yes 58:3; Mat 9:14 [Semua]

memberikan sepersepuluh

Mal 3:8; Luk 11:42 [Semua]18:13 · berdiri(TB/TL) <2476> [standing.]

· melainkan(TB/TL) <235> [but.]

· Allah(TB/TL) <2316> [God.]

· orang berdosa(TB)/berdosa(TL) <268> [a sinner.]

18:13

memukul diri

Yes 66:2; Yer 31:19; Luk 23:48 [Semua]

berdosa ini.

Luk 5:32; 1Tim 1:15 [Semua]18:14 · pulang(TB/TL) <2597> [went.]

· orang yang dibenarkan(TB)/dibenarkan(TL) <1344> [justified.]

· barangsiapa(TB)/tiap-tiap(TL) <3956> [every.]

18:14

akan ditinggikan.

Mat 23:12; [Lihat FULL. Mat 23:12]18:15 · orang-orang membawa(TB)/membawa(TL) <4374> [they brought.]

· memarahi(TB)/menengking(TL) <2008> [they rebuked.]

18:15

Judul : Yesus memberkati anak-anak

Perikop : Luk 18:15-17


Paralel:

Mat 19:13-15; Mr 10:13-16 dengan Luk 18:15-1718:16 · Biarkanlah(TB/TL) <863> [Suffer.]

· sebab(TB)/karena(TL) <1063> [for.]


18:17

18:17

anak kecil,

Mat 11:25; 18:3 [Semua]18:18 · seorang(TB/TL) <5100> [a certain.]

· yang baik(TB)/baik(TL) <18> [Good.]

· apa(TB)/apakah(TL) <5101> [what.]

18:18

Judul : Orang kaya sukar masuk Kerajaan Allah

Perikop : Luk 18:18-27


Paralel:

Mat 19:16-26; Mr 10:17-27 dengan Luk 18:18-27


yang kekal?

Luk 10:2518:19


18:20 · Engkau ... mengetahui(TB)/tahu(TL) <1492> [knowest.]

· Jangan berzinah jangan membunuh jangan mencuri jangan mengucapkan saksi dusta(TB)/Jangan ... berzinah jangan ... membunuh jangan ... mencuri jangan ..... dusta(TL) <3431 3361 5407 2813 5576> [Do not commit.]

18:20

dan ibumu.

Kel 20:12-16; Ul 5:16-20; Rom 13:9 [Semua]18:21


18:22 · satu hal(TB)/satu(TL) <1520> [one.]

· juallah(TB)/Jualkan ...... padamu(TL) <4453> [sell.]

· dan ....... maka .......... marilah mari dan(TB)/dan ...... maka ........ dan marilah(TL) <2532 1204> [and come.]

18:22

orang-orang miskin,

Kis 2:45; [Lihat FULL. Kis 2:45]

di sorga,

Mat 6:20; [Lihat FULL. Mat 6:20]


Catatan Frasa: JUALLAH SEGALA YANG KAUMILIKI.


18:23 · sangatlah ... ia menjadi ... sedih .... sangat(TB)/sangatlah dukacita ..... amat(TL) <1096 4036 2258 4970> [he was very sorrowful.]


18:24 · dia(TB) <1096 846> [he was.]

· Alangkah(TB/TL) <4459> [How.]

18:24

Kerajaan Allah.

Ams 11:2818:25 · seekor unta(TB)/unta(TL) <2574> [a camel.]

Some render a cable; but it may justly be doubted whether [kamelos <\\See definition 2574\\>] ever was so translated before, for the word for a cable, as the scholiast on Aristophanes expressly affirms, is written [kamilos,] not with an "e" [eta], but with an "i" [iota.] Some few MSS., it is true, have got the word [kamilos] into the text, but it is evidently an attempted improvement.

18:25

Catatan Frasa: SEORANG KAYA ... KERAJAAN.


18:26 · siapakah(TB/TL) <5101> [Who.]


18:27

18:27

bagi Allah.

Mat 19:26; [Lihat FULL. Mat 19:26]18:28

18:28

Judul : Upah mengikut Yesus

Perikop : Luk 18:28-30


Paralel:

Mat 19:27-30; Mr 10:28-31 dengan Luk 18:28-30


mengikut Engkau.

Mat 4:19; [Lihat FULL. Mat 4:19]18:29 · <2076> [There.]


18:30 · lipat ganda(TB)/gandanya(TL) <4179> [manifold more.]

18:30

akan datang

Mat 12:32; [Lihat FULL. Mat 12:32]

yang kekal.

Mat 25:46; [Lihat FULL. Mat 25:46]


Catatan Frasa: MENERIMA KEMBALI LIPAT GANDA.


18:31 · Sekarang(TB)/Bahwa .... berjalan(TL) <2400> [Behold.]

· berkata ......... dan(TB)/berkata ............ maka(TL) <2036 2532> [and.]

18:31

Judul : Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus

Perikop : Luk 18:31-34


Paralel:

Mat 20:17-19; Mr 10:32-34 dengan Luk 18:31-34


ke Yerusalem

Luk 9:51; [Lihat FULL. Luk 9:51]

para nabi

Mazm 22:1-32; Yes 53:1-12 [Semua]

Anak Manusia

Mat 8:20; [Lihat FULL. Mat 8:20]18:32 · Ia akan diserahkan(TB)/diserahkan(TL) <3860> [delivered.]

· diolok-olokkan(TB/TL) <1702> [mocked.]

18:32

kepada bangsa-bangsa

Luk 23:118:33 · dan ....... dan .... ketiga .... ketiga(TB)/dan ......... maka(TL) <2532 5154> [and the.]

18:33

mereka menyesah

Mat 16:21; [Lihat FULL. Mat 16:21]

membunuh Dia,

Kis 2:23; [Lihat FULL. Kis 2:23]

hari ketiga

Mat 16:21; [Lihat FULL. Mat 16:21]

akan bangkit.

Mat 16:21; [Lihat FULL. Mat 16:21]18:34

18:34

yang dimaksudkan.

Mr 9:32; [Lihat FULL. Mr 9:32]18:35 · di(TB) <1722> [as.]

· <4319> [begging.]

18:35

Judul : Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yerikho

Perikop : Luk 18:35-43


Paralel:

Mat 20:29-34; Mr 10:46-52 dengan Luk 18:35-43


di Yerikho,

Luk 19:118:36 · ia bertanya(TB)/bertanya(TL) <4441> [he.]


18:37 · Kata orang(TB)/jawab(TL) <518> [they.]

· Yesus(TB/TL) <2424> [Jesus.]

18:37

Nazaret lewat.

Luk 19:418:38 · Yesus(TB/TL) <2424> [Jesus.]

18:38

Anak Daud,

Luk 18:39; Mat 9:27; [Lihat FULL. Mat 9:27] [Semua]

kasihanilah

Mat 17:15; Luk 18:13 [Semua]18:39 · mereka ...... menegor(TB)/menengking(TL) <2008> [rebuked.]

· Namun(TB)/tetapi(TL) <1161> [but.]

18:39

kasihanilah aku!

Luk 18:3818:40


18:41 · Apa(TB) <5101> [What.]


18:42 · Melihatlah(TB/TL) <308> [Receive.]

· imanmu Imanmu(TB)/Imanmu(TL) <4675 4102> [thy faith.]

18:42

menyelamatkan engkau!

Mat 9:22; [Lihat FULL. Mat 9:22]18:43 · melihatlah(TB)/nampak(TL) <308> [he.]

· ia ... mengikuti(TB)/mengikut(TL) <190> [followed.]

18:43

memuji-muji Allah.

Mat 9:8; [Lihat FULL. Mat 9:8]; Luk 13:17 [Semua]
TIP #19: Centang "Pencarian Tepat" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab tanpa keluarga katanya. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA