TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft

Mazmur 148

148:1 <04791> Mymwrmb <01984> whwllh <08064> Mymsh <04480> Nm <03068> hwhy <0853> ta <01984> wllh <03050> hy <01984> wllh(148:1)

148:1 allhlouia <239> aggaiou kai <2532> zacariou <2197> aineite <134> ton <3588> kurion <2962> ek <1537> twn <3588> ouranwn <3772> aineite <134> auton <846> en <1722> toiv <3588> uqistoiv <5310>

148:2 <06635> *wyabu {wabu} <03605> lk <01984> whwllh <04397> wykalm <03605> lk <01984> whwllh(148:2)

148:2 aineite <134> auton <846> pantev <3956> oi <3588> aggeloi <32> autou <846> aineite <134> auton <846> pasai <3956> ai <3588> dunameiv <1411> autou <846>

148:3 <0216> rwa <03556> ybkwk <03605> lk <01984> whwllh <03394> xryw <08121> sms <01984> whwllh(148:3)

148:3 aineite <134> auton <846> hliov <2246> kai <2532> selhnh <4582> aineite <134> auton <846> panta <3956> ta <3588> astra <798> kai <2532> to <3588> fwv <5457>

148:4 <08064> Mymsh <05921> lem <0834> rsa <04325> Mymhw <08064> Mymsh <08064> yms <01984> whwllh(148:4)

148:4 aineite <134> auton <846> oi <3588> ouranoi <3772> twn <3588> ouranwn <3772> kai <2532> to <3588> udwr <5204> to <3588> uperanw <5231> twn <3588> ouranwn <3772>

148:5 <01254> warbnw <06680> hwu <01931> awh <03588> yk <03068> hwhy <08034> Ms <0853> ta <01984> wllhy(148:5)

148:5 ainesatwsan <134> to <3588> onoma <3686> kuriou <2962> oti <3754> autov <846> eipen kai <2532> egenhyhsan <1096> autov <846> eneteilato <1781> kai <2532> ektisyhsan <2936>

148:6 <05674> rwbey <03808> alw <05414> Ntn <02706> qx <05769> Mlwel <05703> del <05975> Mdymeyw(148:6)

148:6 esthsen <2476> auta <846> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> kai <2532> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> tou <3588> aiwnov <165> prostagma eyeto <5087> kai <2532> ou <3364> pareleusetai <3928>

148:7 <08415> twmht <03605> lkw <08577> Mynynt <0776> Urah <04480> Nm <03068> hwhy <0853> ta <01984> wllh(148:7)

148:7 aineite <134> ton <3588> kurion <2962> ek <1537> thv <3588> ghv <1065> drakontev <1404> kai <2532> pasai <3956> abussoi <12>

148:8 <01697> wrbd <06213> hve <05591> hreo <07307> xwr <07008> rwjyqw <07950> gls <01259> drbw <0784> sa(148:8)

148:8 pur <4442> calaza <5464> ciwn <5510> krustallov <2930> pneuma <4151> kataigidov ta <3588> poiounta <4160> ton <3588> logon <3056> autou <846>

148:9 <0730> Myzra <03605> lkw <06529> yrp <06086> Ue <01389> twebg <03605> lkw <02022> Myrhh(148:9)

148:9 ta <3588> orh <3735> kai <2532> pantev <3956> oi <3588> bounoi <1015> xula <3586> karpofora kai <2532> pasai <3956> kedroi

148:10 <03671> Pnk <06833> rwpuw <07431> vmr <0929> hmhb <03605> lkw <02416> hyxh(148:10)

148:10 ta <3588> yhria <2342> kai <2532> panta <3956> ta <3588> kthnh <2934> erpeta <2062> kai <2532> peteina <4071> pterwta

148:11 <0776> Ura <08199> yjps <03605> lkw <08269> Myrv <03816> Mymal <03605> lkw <0776> Ura <04428> yklm(148:11)

148:11 basileiv <935> thv <3588> ghv <1065> kai <2532> pantev <3956> laoi <2992> arcontev <758> kai <2532> pantev <3956> kritai <2923> ghv <1065>

148:12 <05288> Myren <05973> Me <02205> Mynqz <01330> twlwtb <01571> Mgw <0970> Myrwxb(148:12)

148:12 neaniskoi <3495> kai <2532> paryenoi <3933> presbutai <4246> meta <3326> newterwn <3501>

148:13 <08064> Mymsw <0776> Ura <05921> le <01935> wdwh <0905> wdbl <08034> wms <07682> bgvn <03588> yk <03068> hwhy <08034> Ms <0853> ta <01984> wllhy(148:13)

148:13 ainesatwsan <134> to <3588> onoma <3686> kuriou <2962> oti <3754> uqwyh <5312> to <3588> onoma <3686> autou <846> monou <3441> h <3588> exomologhsiv autou <846> epi <1909> ghv <1065> kai <2532> ouranou <3772>

148:14 <03050> hy <01984> wllh <07138> wbrq <05971> Me <03478> larvy <01121> ynbl <02623> wydyox <03605> lkl <08416> hlht <05971> wmel <07161> Nrq <07311> Mryw(148:14)

148:14 kai <2532> uqwsei <5312> kerav <2768> laou <2992> autou <846> umnov <5215> pasi <3956> toiv <3588> osioiv <3741> autou <846> toiv <3588> uioiv <5207> israhl <2474> law <2992> eggizonti <1448> autw <846>TIP #06: Pada Tampilan Alkitab, Tampilan Daftar Ayat dan Bacaan Ayat Harian, seret panel kuning untuk menyesuaikan layar Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA