TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft

Ezra 1

1:1 <0559> rmal <04385> btkmb <01571> Mgw <04438> wtwklm <03605> lkb <06963> lwq <05674> rbeyw <06539> orp <04428> Klm <03566> srk <07307> xwr <0853> ta <03068> hwhy <05782> ryeh <03414> hymry <06310> ypm <03068> hwhy <01697> rbd <03615> twlkl <06539> orp <04428> Klm <03566> srwkl <0259> txa <08141> tnsbw(1:1)

1:1 kai <2532> en <1722> tw <3588> prwtw <4413> etei <2094> kurou tou <3588> basilewv <935> perswn tou <3588> telesyhnai <5055> logon <3056> kuriou <2962> apo <575> stomatov <4750> ieremiou <2408> exhgeiren kuriov <2962> to <3588> pneuma <4151> kurou basilewv <935> perswn kai <2532> parhggeilen <3853> fwnhn <5456> en <1722> pash <3956> basileia <932> autou <846> kai <2532> ge <1065> en <1722> graptw legwn <3004>

1:2 <03063> hdwhyb <0834> rsa <03389> Mlswryb <01004> tyb <0> wl <01129> twnbl <05921> yle <06485> dqp <01931> awhw <08064> Mymsh <0430> yhla <03068> hwhy <0> yl <05414> Ntn <0776> Urah <04467> twklmm <03605> lk <06539> orp <04428> Klm <03566> srk <0559> rma <03541> hk(1:2)

1:2 outwv <3778> eipen kurov basileuv <935> perswn pasav <3956> tav <3588> basileiav <932> thv <3588> ghv <1065> edwken <1325> moi <1473> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> tou <3588> ouranou <3772> kai <2532> autov <846> epeskeqato <1980> ep <1909> eme <1473> tou <3588> oikodomhsai <3618> autw <846> oikon <3624> en <1722> ierousalhm <2419> th <3588> en <1722> th <3588> ioudaia <2449>

1:3 <03389> Mlswryb <0834> rsa <0430> Myhlah <01931> awh <03478> larvy <0430> yhla <03068> hwhy <01004> tyb <0853> ta <01129> Nbyw <03063> hdwhyb <0834> rsa <03389> Mlswryl <05927> leyw <05973> wme <0430> wyhla <01961> yhy <05971> wme <03605> lkm <0> Mkb <04310> ym(1:3)

1:3 tiv <5100> en <1722> umin <4771> apo <575> pantov <3956> tou <3588> laou <2992> autou <846> kai <2532> estai <1510> o <3588> yeov <2316> autou <846> met <3326> autou <846> kai <2532> anabhsetai <305> eiv <1519> ierousalhm <2419> thn <3588> en <1722> th <3588> ioudaia <2449> kai <2532> oikodomhsatw <3618> ton <3588> oikon <3624> yeou <2316> israhl <2474> autov <846> o <3588> yeov <2316> o <3588> en <1722> ierousalhm <2419>

1:4 <03389> Mlswryb <0834> rsa <0430> Myhlah <01004> tybl <05071> hbdnh <05973> Me <0929> hmhbbw <07399> swkrbw <02091> bhzbw <03701> Pokb <04725> wmqm <0376> ysna <05375> whwavny <08033> Ms <01481> rg <01931> awh <0834> rsa <04725> twmqmh <03605> lkm <07604> rasnh <03605> lkw(1:4)

1:4 kai <2532> pav <3956> o <3588> kataleipomenov <2641> apo <575> pantwn <3956> twn <3588> topwn <5117> ou <3364> autov <846> paroikei ekei <1563> kai <2532> lhmqontai <2983> auton <846> andrev <435> tou <3588> topou <5117> autou <846> en <1722> arguriw <694> kai <2532> crusiw <5553> kai <2532> aposkeuh kai <2532> kthnesin <2934> meta <3326> tou <3588> ekousiou <1596> eiv <1519> oikon <3624> tou <3588> yeou <2316> tou <3588> en <1722> ierousalhm <2419>

1:5 <03389> Mlswryb <0834> rsa <03068> hwhy <01004> tyb <0853> ta <01129> twnbl <05927> twlel <07307> wxwr <0853> ta <0430> Myhlah <05782> ryeh <03605> lkl <03881> Mywlhw <03548> Mynhkhw <01144> Nmynbw <03063> hdwhyl <01> twbah <07218> ysar <06965> wmwqyw(1:5)

1:5 kai <2532> anesthsan <450> arcontev <758> twn <3588> patriwn <3965> tw <3588> iouda <2448> kai <2532> beniamin <958> kai <2532> oi <3588> iereiv <2409> kai <2532> oi <3588> leuitai pantwn <3956> wn <3739> exhgeiren o <3588> yeov <2316> to <3588> pneuma <4151> autwn <846> tou <3588> anabhnai <305> oikodomhsai <3618> ton <3588> oikon <3624> kuriou <2962> ton <3588> en <1722> ierousalhm <2419>

1:6 o <05068> bdnth <03605> lk <05921> le <0905> dbl <04030> twndgmbw <0929> hmhbbw <07399> swkrb <02091> bhzb <03701> Pok <03627> ylkb <03027> Mhydyb <02388> wqzx <05439> Mhytbybo <03605> lkw(1:6)

1:6 kai <2532> pantev <3956> oi <3588> kukloyen <2943> eniscusan <1765> en <1722> cersin <5495> autwn <846> en <1722> skeuesin <4632> arguriou <694> en <1722> crusw en <1722> aposkeuh kai <2532> en <1722> kthnesin <2934> kai <2532> en <1722> xenioiv parex twn <3588> en <1722> ekousioiv <1596>

1:7 <0430> wyhla <01004> tybb <05414> Mntyw <03389> Mlswrym <05019> rundkwbn <03318> ayuwh <0834> rsa <03069> hwhy <01004> tyb <03627> ylk <0853> ta <03318> ayuwh <03566> srwk <04428> Klmhw(1:7)

1:7 kai <2532> o <3588> basileuv <935> kurov exhnegken <1627> ta <3588> skeuh <4632> oikou <3624> kuriou <2962> a <3739> elaben <2983> naboucodonosor apo <575> ierousalhm <2419> kai <2532> edwken <1325> auta <846> en <1722> oikw <3624> yeou <2316> autou <846>

1:8 <03063> hdwhyl <05387> ayvnh <08339> rubssl <05608> Mrpoyw <01489> rbzgh <04990> tdrtm <03027> dy <05921> le <06539> orp <04428> Klm <03566> srwk <03318> Mayuwyw(1:8)

1:8 kai <2532> exhnegken <1627> auta <846> kurov basileuv <935> perswn epi <1909> ceira <5495> miyradatou gasbarhnou kai <2532> hriymhsen <705> auta <846> tw <3588> sasabasar arconti <758> tou <3588> iouda <2448>

1:9 o <06242> Myrvew <08672> hest <04252> Myplxm <0505> Pla <03701> Pok <0105> yljrga <07970> Mysls <02091> bhz <0105> yljrga <04557> Mrpom <0428> hlaw(1:9)

1:9 kai <2532> outov <3778> o <3588> ariymov <706> autwn <846> qukthrev crusoi triakonta <5144> kai <2532> qukthrev arguroi cilioi <5507> parhllagmena ennea <1767> kai <2532> eikosi <1501>

1:10 o <0505> Pla <0312> Myrxa <03627> Mylk <06235> hrvew <03967> twam <0702> ebra <04932> Mynsm <03701> Pok <03713> yrwpk <07970> Mysls <02091> bhz <03713> yrwpk(1:10)

1:10 keffourh crusoi triakonta <5144> kai <2532> arguroi diakosioi <1250> kai <2532> skeuh <4632> etera <2087> cilia <5507>

1:11 P <03389> Mlswryl <0894> lbbm <01473> hlwgh <05927> twleh <05973> Me <08339> rubss <05927> hleh <03605> lkh <03967> twam <0702> ebraw <0505> Mypla <02568> tsmx <03701> Poklw <02091> bhzl <03627> Mylk <03605> lk(1:11)

1:11 panta <3956> ta <3588> skeuh <4632> tw <3588> crusw kai <2532> tw <3588> argurw <696> pentakiscilia <4000> kai <2532> tetrakosia <5071> ta <3588> panta <3956> anabainonta <305> meta <3326> sasabasar apo <575> thv <3588> apoikiav ek <1537> babulwnov <897> eiv <1519> ierousalhm <2419>TIP #35: Beritahu teman untuk menjadi rekan pelayanan dengan gunakan Alkitab SABDA™ di situs Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA