Di manakah letak kandang dan palungan tempat Kristus lahir?

Cerita dalam Lukas 2:7 tentang tempat kelahiran hina sang Juruselamat adalah satu-satunya yang kita ketahui mengenai keadaan nyata tempat kelahiran Juruselamat kita. Palungan itu diyakini berada di salah satu bangunan sebelah luar dari sebuah tempat penginapan. Kedatangan-Nya ke dalam dunia di Betlehem adalah ekspresi penggenapan nubuat dalam Mikha 5:2.
Artikel yang terkait dengan Matius:


TIP #21: Untuk mempelajari Sejarah/Latar Belakang kitab/pasal Alkitab, gunakan Boks Temuan pada Tampilan Alkitab. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA