Apa yang dimaksud dengan hari raya Purim, atau Buang Undi?

Hari raya ini ditetapkan oleh Mordekhai, dimulai pada hari keempat belas dari bulan kedua belas, dan diadakan untuk memperingati kekalahan rencana jahat Haman (Est. 3:7-15; 9:17, 20). Perayaan ini diadakan selama dua hari, dengan perjamuan penuh sukacita, perhentian dan pengiriman hadiah-hadiah (Est. 9:17-19, 21). Sesudah itu bangsa Yahudi mendapatkan penegasan dari penguasa kerajaan, agar mereka sendiri melestarikan hari raya itu (Est. 9:27, 28, 29).
Artikel yang terkait dengan Matius:


TIP #18: Centang "Hanya dalam TB" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab hanya dalam versi TB [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA